ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

VÝUKA ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM PRO ŽÁKY 5.–9. TŘÍD Z PRAHY 3

Vážení rodiče,

Vážení zákonní zástupci,

angličtina je vstupenka do světa informací a zábavy, rozšiřuje možnosti nás všech na trhu práce.

Pro děti je důležité, aby co nejdříve získaly sebedůvěru při používání jazyka, rozuměly mluvené angličtině a nebály se mluvit.
Pro školy není úplně jednoduché vždy zajistit rodilé mluvčí a dostatek hodin konverzace s nimi. Pomoc školám a školákům z Prahy 3 v této oblasti je jedna z priorit městské části.

Proto již 4. rokem městská část Praha 3 opět organizuje pro děti z Prahy 3 dotované kurzy AJ s rodilým mluvčím.
Kurzy začínají od října 2022.

Bližší informace ke kurzům najdete níže.

Z minulých let máme na kurzy velmi dobré reference od rodičů i dětí. Přejeme i vašim dětem, ať se jim líbí!

VÝUKA ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM PRO ŽÁKY 5.–9. TŘÍD Z PRAHY 3

Učíme děti milovat jazyky a mluvit bez ostychu.

Používáme moderní učebnice a metodiku pro Young Learners.

·Kurzy vedou zkušení lektoři – rodilí mluvčí.·Vyučujeme zábavnou srozumitelnou formou.·Volíme metodiku s ohledem na věk.·Rozvíjíme komunikační dovednosti.Přihlásit se

Kroužky jsou pro žáky škol Prahy 3 dotované Městskou částí Praha 3.

Cena, přihlášení a organizace školního roku

·Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3. Jsou určeny žákům 5.–9. tříd.

·Kroužek ve školním roce 2022/2023 probíhá od října do června, každá lekce trvá 60 min. Maximální kapacita je 12 žáků.

·Výuka v kroužku probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci.
Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky.
Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.

·Vzhledem k velikému zájmu o tyto kurzy a z důvodu, aby mohlo být i nadále garantováno místo všem zájemců o kurz, je od školního roku 2022/2023 zavedena spoluúčast rodičů 500,- na pololetí na žáka,
běžná cena kurzu se pohybuje cca 2 500 na pololetí.

·Aby kurzy zůstaly dostupné i dětem ze sociálně slabších rodin, je možné požádat o prominutí spoluúčasti na kurzovném.
Žádost o prominutí spoluúčasti a její podmínky naleznete zde  nebo na stránkách MČ Praha 3.

·V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu skola@spevacek.info nebo na tel. 608 602611.

·

Aktuálně nabízíme tyto kurzy:

ZŠ Žerotínova / Chelčického

·ZŠ Žerotínova

oÚt 13—14h — 5. třída

oČt 13—14 h — 5. třída

·ZŠ Chelčického

oPo13.10—14.10 h — 5. třída

oÚt 13.10—14.10 h— 5. třída

oSt 13.10—14.10 h — 5. třída

oČt 14.15—15.15 h — 6. třída

ZŠ Lupáčova

·Po14.15—15.15 h — 5. třída

·Po15.15—16.15 h — 7. třída

·Út 14.15—15.15 h — 6. třída (kroužek jeobsazen)

·Út 15.15—16.15 h — 8. a9. třída

ZŠ Pražačka

·St 14—15 h — 7. třída

·St 15—16 h — 8. + 9. třída

·Čt 14—15 h — 5. třída

·Čt 15—16 h — 6. třída

ZŠ Lobkovicovo nám.

·Út 14—15 h — 5. třída

·Čt 15—16 h — 7. třída

·Čt 14—15 — 6. třída

·Čt 15—16 h — 8. + 9. třída

ZŠ Jeseniova – 5 kurzů

·časy výuky připravujeme

Online skupina AJ

·časy výuky připravujeme

Pokud se najde dost zájemců i z vaší školy, může být kroužek podohodě s vedením základní školy otevřen i u vás!

PŘIHLÁSIT SE

Za Odbor školství Prahy 3

S pozdravem

Mgr. Dagmar Ouřadová
referentka/ tajemnice Výboru pro výchovu a vzdělávání
koordinátorka kurzů AJ za městskou část


FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 633
Uvodní obrázek na školní galerii 648
Uvodní obrázek na školní galerii 671
Uvodní obrázek na školní galerii 659
Uvodní obrázek na školní galerii 645