ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlášení obědů:


Každý nový strávník obdrží přihlášku ke stravování, kterou vyplní a odevzdá v kanc. ŠJ.   Tato přihláška je platná po celou dobu školní docházky – do odvolání.


 
Odhlášení obědů:


Pokud chcete dítě odhlásit na celý měsíc a více je nutné písemně. Jinak telefonicky den předem do 14.30 hod a pak na záznamník.V naléhavých případech do 8.00hod. ráno. Pozdější odhlášky nebudou akceptovány.Dále je možné oběd odhlásit prostřednictvím čipu přímo u terminálu v ŠJ avšak pouze na druhý den.  1. den nemoci, kdy nestihnete Dítě odhlásit, je možné si oběd odnést ve vlastní nádobě.


Obědy se vydávají od 11.45 do 14. hod.


Využívejte  i nové služby – internetové  odhlášky a objednávky!!!!


Pro více informací si  zdarma stáhněte návod. 


 


FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 607
Uvodní obrázek na školní galerii 673
Uvodní obrázek na školní galerii 648
Uvodní obrázek na školní galerii 663
Uvodní obrázek na školní galerii 618