ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Školská rada

Seznam členů školské rady ve školním roce 2023/24


Ing. Martin Kocman - předseda (škola)     
Mgr. Denisa Čopová (škola)
Matěj Michalk Žaloudek (zřizovatel)
Eliška Ochecová (zřizovatel)
Pavel Burian (zákonní zástupci)
Marek Kramář (zákonní zástupci)


Ve školním roce 2023/24 ve dnech 19. - 20. 10. 2023 proběhla volba členů školské rady ze strany zákonných zástupců žáků. Zvolen byl pan Kramář a Burian.

Ve školním roce 2023/24 ve dnech 9. - 10. 10. 2023 proběhla volba členů školské rady ze strany pedagogických pracovníků. Zvolen byl pan Kocman a paní Čopová.

Dne 11.1.2024 byli jmenováni noví členové školské rady za zřizovatele.

Program jednání ze dne 22.11.2023

První jednání školské rady po nových volbách proběhlo dne 22.11.2023. Z jedná se omluvila paní Bunžová a pan Burian. Rada se sešla v počtu 4 členů a byla usnášeníschopná. Po úvodním seznámení s novým členem a předáním kontaktů proběhla volba předsedy rady. Předsedou byl opětovně zvolen zástupce pedagogů pan Ing. Martin Kocman. 

Školská rada byla informována a diskutovala chod školy. Zajímala se o aktivity školy, vánoční trhy a další.

Školská rada se seznámila a prodiskutovala ŠVP pro PT. Neměla k němu připomínek.

Členové rady se shodli, že budou nadále v kontaktu a budou připraveni projednávat důležité otázky chodu školy. Další jednání je plánováno na rok 2024.

FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 673
Uvodní obrázek na školní galerii 613
Uvodní obrázek na školní galerii 667
Uvodní obrázek na školní galerii 623
Uvodní obrázek na školní galerii 638