ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Historie školy

Image title

Podnět k výstavbě školy v tehdejší Palackého ulici byl dán 14. 9. 1882 usnesením obecního zastupitelstva. Plán budovy vypracovali vrchní inženýr Josef Bayer a městský inženýr Řehůřek, stavbu provedl v letech 1892 – 1894 architekt Jan Hrabě.


Již 20. 9. 1893 bylo slavnostně dáno do užívání přízemí a první patro, druhé a třetí patro bylo dokončeno 1. 1. 1894. Budova tehdy patřila k nejmodernějším v zemi, byla vytápěna ústředním topením, ve třetím patře měla k dispozici velký sál – kapli, která byla slavnostně vysvěcena za přítomnosti c. k. zemského školního inspektora Františka Weniga. Dvanáct tříd školy navštěvovalo 729 žáků, které vyučovalo dvanáct pedagogů.
 
 
V souladu se změnami školního systému se také měnil statut školy. Při otevření to byla obecná škola chlapecká, později měšťanská škola chlapecká a dívčí, po roce 1948 osmiletá střední škola, základní devítiletá škola, základní škola.
V září 1993 byl škole u příležitosti 100. výročí otevření propůjčen čestný název Základní škola J. Seiferta a byla odhalena bronzová busta básníka na nároží budovy. V roce 2006 došlo ke sloučení s mateřskou školou a škola nese název Základní škola a mateřská škola J. Seiferta.
 
Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1984, se narodil nedaleko v Bořivojově ulici a tuto obecnou školu navštěvoval v letech 1907 – 1912. Zde se také poprvé zamiloval do slečny učitelky Marie Gebauerové, která pocházela z rodiny filologa a bohémisty J. Gebauera.
 
Budova školy byla několikrát rekonstruována, při poslední rekonstrukci  v roce 1996 získala vestavbou tělocvičnu, terasu, školní kuchyni a jídelnu..
 
Za více než 110 let trvání škola vychovala velké množství vynikajících odborníků a významných osobností v různých oblastech lidské činnosti. Ve zdejších lavicích např. seděli herci Jiřina Bohdalová, František Skřípek, Ladislav Potměšil, zpěváci Viktor Sodoma, Zorka Kohoutová, Jana Robová nebo hudební skladatel Ondřej Soukup či sportovní komentátor Antonín Pečenka.


FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 592
Uvodní obrázek na školní galerii 595
Uvodní obrázek na školní galerii 619
Uvodní obrázek na školní galerii 659
Uvodní obrázek na školní galerii 595