ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Výchovná a kariérní poradkyně

Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024

Míříš na střední školu zakončenou maturitní zkouškou? Vdubnu 2024 Tě čekají státní jednotné přijímací zkoušky

Jejich termíny jsou:

4. leté studium 12.4. 2024 – 1. termín

15.4. 2024 - 2. termín

6. leté studium a 8. leté studium 16.4. 2024 - 1 termín

17.4. 2024 – 2. termín

Náhradní termíny testů pro ty, kteří se nemohli znějakého důvodu dostavit vřádném termínu.

29.4. 2024

30.4. 2024

Obory středních škol stalentovou zkouškou začínající 82 mají termín do 30.11. 2023 . Podávají 2 přihlášky vpapírové podobě jako doposud.

Didaktický test zmatematiky trvá 70 minut a zčeského jazyka trvá 60 minut

Sice se nově budou podávat 3 přihlášky, ale testy se budou psát jen dvakrát.

Na obou termínech se bude psát test zmatematiky a test zčeského jazyka.

Na všechny tři školy pak půjde součet lepšího výsledku zčeského jazyka a lepšího výsledku zmatematiky

Některé školy si kromě JPZ dělají i své vlastní školní zkoušky.

nově se podávají přihlášky od 1. února do 20.února 2024

veškeré další informace najdete dobře zpracované na www.prihlaskanastredni.cz

Důležité je kódové označení kategorie dosaženého vzdělání:

K – úplné střední všeobecné vzdělání s maturitou

M – úplné střední odborné vzdělání s maturitou

L – úplné střední odborné vzdělání s výučním listem a maturitou (absolventi oborů s výučním listem si pak ještě dodělávají maturitu)

J – střední nebo střední odborné vzdělání bez výučního listu i bez maturity

H – střední odborné vzdělání s výučním listem (střední odborné vzdělání dosažené absolvováním nematuritních vzdělávacích programů)

E – nižší střední odborné vzdělání (učiliště a odborná učiliště)

1 Vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou (kódy K, M, L)

1.1 Gymnázia (na 5. místě kódu mají písmeno „K“)

Jsou pro žáky s vysokými studijními předpoklady s úmyslem studovat po maturitě na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Cílem gymnázia není poskytovat kvalifikaci, ale všeobecné vzdělání a jazykové dovednosti. Při přijímacím řízení jsou na uchazeče kladeny vysoké požadavky.

Doporučuji:

•zajímat se o zaměření gymnázia

•jak je to s výukou jazyků a jaké jazyky nabízejí

•zajímat se o skladbu volitelných předmětů ve vyšších ročnících vybavenost učeben informačními technologiemi a jejich dostupnost prohlédnout si učební plány

•jít na den otevřených dveří a nestydět se na cokoliv zeptat

1.2 Střední odborné školy (na 5. místě mají písmeno „M“)

Mezi střední odborné škola se řadí lycea, SPŠ a SOŠ.

Patří k nejoblíbenějším typům škol, protože absolvent získá odborné znalosti umožňující okamžitý vstup do praxe, ale může i pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Zde je potřeba si ujasnit, zda budete pokračovat na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, pak volte široce koncipované obory, pokud nepředpokládáte další studium a půjdete rovnou do práce, volte spíše úzce koncipovaný obor, zjistěte si však, bude-li o váš obor na trhu práce zájem i v době, kdy dostudujete.

Z následující tabulky vám bude jasný rozdíl mezi gymnáziem, lyceem a SOŠ:

všeobecná složka vzdělání - odborná složka vzdělání

gymnázia 95% - 5%

lycea 75% - 25%

střední odborné školy 40% - 60%

Absolvent lycea nezíská kvalifikaci, ale je lépe připraven na studium na VOŠ nebo VŠ patřičného směru, absolvent SOŠ je připravován více do praxe.

Doporučuji:

•zajímat se o skladbu volitelných předmětů ve vyšších ročnících

•vybavenost učeben informačními technologiemi a jejich dostupnost

•vybavenost odborných učeben

•prohlédnout si učební plány

•jít na den otevřených dveří a nestydět se na cokoliv zeptat.

1.3 Maturitní obory středních odborných učilišť (na 5. místě kódu mají písmeno „L“)

Mají více praxe na úkor vzdělání, viz srovnání mezi SOŠ a SOU.

všeobecná složka - odborná složka - praxe

SOŠ 40% - 60% - 0%

SOU s maturitou 40% - 30% - 30%

Protože 4. leté obory s maturitou mají více praxe na úkor vzdělání, hůře se z nich dostává na vysokou školu. Dá se zvolit vysoká škola technického směru, ale pak záleží jen na žákovi, protože bude na sobě muset moc pracovat. Může však pokračovat na vyšší odborné škole. Je dobře připravený do praxe. Absolventi jsou při hledání práce výrazně úspěšnější než ti s výučním listem.

2 Vzdělání v oborech středního vzdělání ukončené získáním výučního listu (kódy H, E)

2.1 Střední vzdělání s výučním listem (na 5. místě kódu mají písmeno „H“)

Běžně tuto variantu volí ti, kteří nechtějí dál studovat a jsou manuálně zruční. Pokud chcete zvolit tuto variantu, doporučuji navštívit úřad práce a informovat se o výhledech daného oboru do budoucna.

2.2 Střední vzdělání s výučním listem (na 5. místě kódu mají písmeno „E“)

Absolventi jsou připravováni na méně náročné manuální profese. Na tyto typy škol se dělají jenom pohovory.

3 Vzdělávání v oborech středního vzdělání (kód J)

3.1 Nematuritní studijní obory na SOŠ (na 5. místě kódu mají písmeno „J“)

Nabízejí jenom některé SOŠ, studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Jde o vzdělání určené pro žáky se slabými studijními ambicemi

4 Střední vzdělání (učební obor na učilišti) (na 5. místě kódu mají písmeno C nebo D)

Určeno pro žáky vycházející z nižších ročníků základní školy. Pro tyto žáky jsou určeny nabídky oborů středního vzdělávání, obory středního vzdělávání s výučním listem. Tito žáci si mohou podat přihlášky i do běžných oborů středních škol, a pokud splní podmínky přijímacího řízení, jsou přijati.

Jaké zvolit střední vzdělání???

Nemáš jediný problém s učením, nevíš ještě přesně, co chceš, ale vysokou školu chceš studovat, vybírej gymnázium nebo lyceum. Pokud se však nedostaneš na vysokou školu a půjdeš pracovat, nic konkrétního neumíš, NEJSI NIC.

Nemáš problém s učením, ale máš zájem o určitý obor, zvol, střední odbornou školu. Z ní můžeš pokračovat na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, ale pokud nechceš dál studovat, můžeš jít do praxe.

Jsi celkem šikovný na ruce, ale nejde ti učení, zvol si učební obor.

Ukončíš školní docházku v nižším ročníku, hledej v oborech středního vzdělání s výučním listem (dříve 2 leté obory). Můžeš podat přihlášku i do oborů běžných středních škol, a pokud splníš podmínky přijímacího řízení, budeš přijat.

Šťastnou ruku při volbě povolání přeje výchovná poradkyně Ing. Hana Bauerová


FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 613
Uvodní obrázek na školní galerii 671
Uvodní obrázek na školní galerii 596
Uvodní obrázek na školní galerii 673
Uvodní obrázek na školní galerii 648