ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou pedagogickou a psychologickou péči dětem, rodičům i pedagogům.

Tým našeho školního pedagogického pracoviště:

-metodik prevence rizikových jevů

-výchovná a kariérová poradkyně

-vedoucí metodického sdružení speciálních tříd

-externí psycholog PPP Praha 3

-školní speciální pedagog – externistka

-sociální pedagog

Kontakty:

Školního poradenského pracoviště

Adresa: ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta Vlkova 31, Praha 3

Telefon: 222 716 600 nebo222 721 542

E-mail: info@skolaseiferta.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3

Adresa: Lucemburská 40, Praha 3

Telefon: 222 717 193

E-mail: poradna3@ppp3.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Bauerová – výchovná poradkyně, poradce pro oblast výchovných problémů, kariérního poradenství a volby povolání

Konzultační hodiny pro rodiče: úterý 8-16 po telefonické domluvě

E-mail: bauerova@skolaseiferta.cz

Telefon/linka: 222 716 600 / 26

Mgr. Lukáš Chalupník – metodik prevence rizikových jevů

Konzultační hodiny pro rodiče dle dohody

E-mail: chalupnik@skolaseiferta.cz

Mgr. Gabriela Drábková – vedoucí metodického sdružení ¨speciálních tříd

Konzultační hodiny dle dohody

E-mail: drabkova@skolaseiferta.cz

Mgr. Irena Jouve- psycholog PPP Prahy 3 – poradenství v oblasti specifických výukových potřeb žáků a profi orientace žáků 9. ročníků

Pracoviště: Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3, Lucemburská 40, Praha 3

E-mail: poradna3@ppp3.cz

Telefon: 222 717193

Mgr. Simona Matoušková – sociální pedagog

E-mail: matouskova@skolaseiferta.cz

Péče o žáky, práce střídními kolektivy

Mgr. Kateřina Skalická – školní speciální pedagog - externí spolupráce

Péče o žáky s poruchami učení, žáky ze sociálně slabého prostředí, ze znevýhodněného prostředí, péče o cizince s OMJ, o žáky s kázeňskými a výchovnými problémy atd.

E-mail: skalicka@skolaseiferta.cz

Nabídka školního poradenského pracoviště:

Metodik prevence rizikových jevů zajišťuje a garantuje:

Realizaci Minimálního preventivního programu (dále jen MPP) a jeho následnou evaluaci

Spolupráci s pedagogickým sborem při plnění úkolů vyplývajících z MPP

Spolupráci s Odborem sociálně právní ochrany dětí, Policií ČR, neziskovými organizacemi, legislativními orgány.

Výchovná poradkyně zajišťuje:

Mediátorskou službu při řešení vztahů ve škole

Kariérní poradenství

Konzultační a poradenskou činnost zákonným zástupcům žáků naší školy

Pomoc při přechodu dětí z 1. na 2. stupeň

Doporučení pro učitele v rámci výchovného poradenství

Spolupráci s Odborem sociálně právní ochrany dětí, Policií ČR, neziskovými organizacemi, legislativními orgány

Sociální pedagožka a speciální pedagožka zajišťují:

Pravidelnou péči o žáky školy.

Pravidelnou práci s třídními kolektivy.


FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 626
Uvodní obrázek na školní galerii 615
Uvodní obrázek na školní galerii 639
Uvodní obrázek na školní galerii 634
Uvodní obrázek na školní galerii 624