ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou pedagogickou a psychologickou péči dětem, rodičům i pedagogům.


Tým našeho školního pedagogického pracoviště:

•metodik prevence rizikových jevů

•výchovná a kariérová poradkyně

•vedoucí metodického sdružení speciálníchtříd

•externí psycholog PPP Praha 3

•školní speciální pedagog


Kontakty:

Školního poradenského pracoviště

Adresa: ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta Vlkova 31, Praha 3

Telefon: 222 716 600 nebo222 721 542

E-mail: info@skolaseiferta.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3

Adresa: Lucemburská 40, Praha 3

Telefon: 222 717 193

E-mail: poradna3@ppp3.cz


Kontaktní osoby:

Ing. Hana Bauerová – výchovná poradkyně, poradce pro oblast výchovných problémů, kariérního poradenství a volby povolání

Konzultační hodiny pro rodiče: úterý 8-16 po telefonické domluvě

E-mail: bauerova@skolaseiferta.cz

Telefon/linka: 222 716 600 / 26


Mgr. Lukáš Chalupník – metodik prevence rizikových jevů

Konzultační hodiny pro rodiče dle dohody

E-mail: chalupnik@skolaseiferta.cz


Mgr. Gabriela Drábková – vedoucí metodického sdružení ¨speciálníchtříd

Konzultační hodiny dle dohody

E-mail: drabkova@skolaseiferta.cz


Mgr. Irena Jouve- psycholog PPP Prahy 3 – poradenství v oblasti specifických výukových potřeb žáků a profi orientace žáků 9. ročníků

Pracoviště: Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3, Lucemburská 40, Praha 3

E-mail: poradna3@ppp3.cz

Telefon: 222 717 193


Mgr. Kateřina Skalická – školní speciální pedagog

Péče o žáky s poruchami učení, žáky ze sociálně slabého prostředí, ze znevýhodněného prostředí, péče o cizince s OMJ, o žáky s kázeňskými a výchovnými problémy atd.

E-mail: skalicka@skolaseiferta.cz


Nabídka školního poradenského pracoviště:

Metodik prevence rizikových jevů zajišťuje a garantuje:

Realizaci Minimálního preventivního programu (dále jen MPP) a jeho následnou evaluaci

Spolupráci s pedagogickým sborem při plnění úkolů vyplývajících z MPP

Spolupráci s Odborem sociálně právní ochrany dětí, Policií ČR, neziskovými organizacemi, legislativními orgány.

Výchovná poradkyně zajišťuje:

Mediátorskou službu při řešení vztahů ve škole

Kariérní poradenství

Konzultační a poradenskou činnost zákonným zástupcům žáků naší školy

Pomoc při přechodu dětí z 1. na 2. stupeň

Doporučení pro učitele v rámci výchovného poradenství

Spolupráci s Odborem sociálně právní ochrany dětí, Policií ČR, neziskovými organizacemi, legislativními orgány

Speciální pedagog zajišťuje:

Pravidelnou péči o žáky školy.

Pravidelnou práci s třídními kolektivy.

FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 654
Uvodní obrázek na školní galerii 634
Uvodní obrázek na školní galerii 671
Uvodní obrázek na školní galerii 603
Uvodní obrázek na školní galerii 625