ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS
Voda v krajine

V průběhu října 2018 až března 2019 se žáci ze 4. a 5.třídy zúčastnili ekologického projektu s názvem Voda v krajině. V rámci projektu se děti učily, jak se k přírodě chovat šetrně, jak si svoji planetu chránit a snažit se vymyslet jakým způsobem jí pomáhat. Pochopily význam vody pro život člověka a přírodu. Budovaly poldr-nádrž, která vodu v krajině zadrží a v případě povodní dokáže zachytit i povodňovou vlnu. Práce žáky velmi bavila a přivedla je k důležitým poznatkům. 

Fotogalerie
FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 611
Uvodní obrázek na školní galerii 670
Uvodní obrázek na školní galerii 648
Uvodní obrázek na školní galerii 671
Uvodní obrázek na školní galerii 671