ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS
Vysazeni lipy

Za zimního počasí se vydala delegace žáků II.stupně naší školy pod vedením paní ředitelky do ulice Šrobárova za účelem provedení dalšího kroku v našem celoškolním projektu ke 100. výročí založení Československé republiky.

Tentokrát se jednalo o vysazení národního stromu - lípy v parčíku nedaleko Vinohradské nemocnice.

Lokalitu odborně vybral odbor životního prostředí Praha 3, a strorm pak sehnala a vysadila firma TILIA Garde.

I naše děti přiložily ruku k dílu a pomáhaly nahrnout hlínu ke kořenům stromu.

Nakonec došlo k upevnění pamětní tabulky, ktzerou jsme si sami vytvořili v našich školních dílnách.

Celé akce se mimo školní delagaci zúčastnili i zástupci odboru školství a odboru životního prostředí městské části.

A tak věřme, že se náš strom bude mít k životu a poroste na paměť jak letošnímu výročí, tak i naší školy.

Mgr. Zdeněk  B r i l a  

Fotogalerie
FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 649
Uvodní obrázek na školní galerii 648
Uvodní obrázek na školní galerii 608
Uvodní obrázek na školní galerii 647
Uvodní obrázek na školní galerii 621