ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS
7.A
Doučování z anglického jazyka

Vážení rodiče, 

doučování z anglického jazyka je každý čtvrtek od 13:45 hodin. 

Děkuji. 

Hana Vlková Hudečková 


Přidal(a): Hana Hudečková, 26.02.2023
Informace pro rodiče

Dobrý den,

v úterý 7.3. půjdeme do NTM na pořad STARTIN-DŮLEK. 

Jarní prázdniny jsou v týdnu 13.3. - 17.3. 2023, do školy se jde v pondělí 20.3. 

Znova upozorňuji, že absence musí být omluvena do tří dnů od příchodu do školy. 

Pokud máte nějaký problém či dotaz ke škole prosím postupujete takto:nejprve se obraťte na  třídní učitelku, pak na výchovnou poradkyni nebo metodika prevence a teprve jako poslední v řadě se obracejte na vedení školy. 

Dále prosím všechny rodiče, aby jednou týdně zkontrorlovali žákovskou knížku a kontrolu stvrdili podpisem s datem. Žákovskou knížku kontroluji každé pondělí. 

Děkuji za vstřícnost paní učitelka třídní

Přidal(a): Hana Bauerová, 20.02.2023
Informace pro rodiče

Dobrý den,

v pátek 10.2. se mohou děti nechat individuálně vyfotografovat cena 330 Kč. Nejedná se o třídní fotografii.

Ve čtvrtek 16. 2. půjdeme do kina Flora na film Avatar. Cena 60 Kč. Zbytek ceny doplatím já, jako dárek k pololetnímu vysvědčení.

V úterý 7.3. půjde naše třída do NTM. Podrobnosti, včetně ceny, napíšu včas do žákovské knížky. 

Zdraví Vás paní učitelka třídní.

Přidal(a): Hana Bauerová, 09.02.2023
informace pro rodiče

Dobrý den, 

prosím, přečtěte si následující informace

V pátek 27. 1. bude zkrácené vyučování do 11:40 hod. z důvodů druhého kola prezidentských voleb.

Vysvědčení budou děti dostávat v úterý 31.1. šestou vyučovací hodinu. Zda bude odpolední vyučování nebo nebude, naleznete v žákovské knížce. Zatím to nevím. Vysvědčení je výpis, nevracíte ho. V žákovské knížce prosím podepište sdělení, že jste vysvědčení viděli. 

Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 3. 2. 

jarní prázdniny budeme mít až 13.3. - 19.3. 2023

Znovu připomínám, že každé pondělí kontroluji podepsané žákovské knížky. Za Váš podpis s datem, získávají děti bod do třídního bodování. každý pátek dostávají děti úkol z matematiky.

zdraví Vás paní učitelka třídní

Přidal(a): Hana Bauerová, 22.01.2023
informace pro rodiče

Dobrý den,

V pátek 13.1. 2023 z důvodů voleb bude končit vyučování v 11:40. 

ve středu 11.1. píšeme kontrolní práci z matematiky. Od čtvrtka budeme mít geometrii. Žáci potřebují velký nelinkovaný sešit, dva trojúhelníky, kružítko, uhloměr a tužky na rýsování, ne kopyta na kreslení.

paní učitelka třídní

Přidal(a): Hana Bauerová, 08.01.2023
informace pro rodiče

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 22.12 končí vyučování v 11:40 hodin. Poslední dvě hodiny budeme mít besídku. 

V pátek 23.12. začínají Vánoční prázdniny, které končí v pondělí 2.1. 2023. Do školy se jde v úterý 3.1. 2023. 

Chtěla bych Vám všem poděkovat za účast na vánočním trhu, velmi si toho vážím. Zároveň chci pochválit všechny žáky, kteří se podíleli na jeho organizaci. Malou část utržených peněz věnujeme  na adopci zvířete v pražské zoologické zahradě a zbytek je třídy. Jak s penězi naložíme a co podnikneme se ve třídě společně dohodneme. 

Přeji Vám příjemné prožití Vánočních svátků a šťastný a spokojený rok 2023 paní učitelka třídní.

Přidal(a): Hana Bauerová, 15.12.2022
Pozvánka

Dobrý den,

chtěla bych Vás všechny pozvat na vánoční trh. Děti si pro Vás připravily krásné věnce, lapače snů a přáníčka. Také bude nějaké cukroví. Náš stánek bude v prvním patře blízko schodů, takže nás nemůžete minout. 

Všichni žáci 7.A jsou zváni, někteří se budou podílet na přípravách, prodeji a úklidu. Na škole online Vám napíšu rozpis, abyste neměli starost, kde děti jsou. Paní učitelka třídní

Přidal(a): Hana Bauerová, 06.12.2022
Referát na zadané téma - PŘ

Všem připomínám vypracování a odevzdání referátu na zadané téma "ptáci" do úterý 13.12.2022 nejpozději.

Termín odevzdání jsme posunuli, vzhledem k absenci některých žáků.

Se všemi podmínkami pro vyprácování a možnosti odevzdání byli všichni žáci seznámeni v hodině přírodopisu.

Téma má každý žák jiné, vylosovali si ho při hodině.

Těším se na odevzdané referáty, a věřím, že některým pomůže k dobré známce.

Děkuji všem, co již referát odevzdali, nebo zaslali mejlem formou přílohy.

Přidal(a): Marie Suchá, 06.12.2022
informace pro rodiče

Dobrý den, chtěla bych Vás informovat o příštím týdnu.

V pondělí 5.12. se budeme připravovat na trh. Ve škole budou žáci první čtyři hodiny. Odchod ze školy bude v 11:40. Všechny je v pondělí potřebuji, protože musíme dodělat věci na prodej a domluvit se na tom, kdo,  jak a co  bude ve středu dělat.

Ve středu je Vánoční trh od 16. hodin. Někteří žáci budou muset přijít dřív, aby připravili stánek, někteří budou ve stánku prodávat a někteří mi budou muset pomoci stánek uklidit. Počítejte s tím, že ve středu bude většina žáků odpoledne v různý čas ve škole.

V úterý 6.12. nebude odpolední vyučování. Informatika bude odučena místo fyziky dopoledne 6. vyučovací hodinu. 

Prosím všechny rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby si přečetli čtvrtletní hodnocení a podepsali ho pod známkami i pod hodnocením. Děkuji. paní učitelka třídní.

Přidal(a): Hana Bauerová, 29.11.2022
Informace pro rodiče

Dobrý den, v pondělí 21.11. chlapcům odpadá tělesná výchova, pan učitel jde na sportovní utkání mezi školami.

Informaci podávám přes nástěnku školy, protože dnes většina kluků není ve škole. 

paní učitelka třídní

Přidal(a): Hana Bauerová, 18.11.2022
informace pro rodiče

Dobrý den, 

Ve čtvrtek 17.11. není škola, protože je státní svátek. V pátek 18.11. se jde normálně do školy.

Ve středu 23.11. jsou od 17:30 konzultační třídní schůzky. Ve třídě 7.A dostanete informace o známkách a můžete navštívit příslušného vyučujícího, kterého potřebujete.

Znova připomínám, že každou středu, pokud nemáme poradu, je od 14 hodin doučování. Protože někteří žáci nemohou ve středu jsem k dispozici i každý čtvrtek od 14 hodin. Žáci se musí napsat na papír na mých dveřích u kabinetu. 

Zdraví paní učitelka třídní

Přidal(a): Hana Bauerová, 12.11.2022
Test z přírodopisu

V úterý 8.11.2022 bude plánovaný testík na zařazení obratlovců.

Připravujeme se podle sešitu, vše bylo procvičeno, tak očekávám samé dobré známky !

Přidal(a): Marie Suchá, 07.11.2022
informace pro rodiče o týdnu 24. - 28.10.

Dobrý den, chtěla bych Vás informovat o týdnu 24. - 28. říjen 2022 :

24. a 25. 10. je vyhlášeno ředitelské volno, 26. a 27. jsou podzimní prázdniny a v pátek 28.10. je státní svátek. Děti půjdou do školy v pondělí 31.10. 

Ještě další informace ze třídy:

Naše akce "za odměnu" za získané body v bodování se podařila, někteří byli tak nadšeni, že se tam ještě odpoledne vrátili. Řada z nich přišla domů  "poraněna" doufám, že to šlo bez problémů odstranit.

Na bodech máte i vy zásluhu, protože za podepsanou žákovskou knížku, při její kontrole v pondělí, dostávají děti jeden bod. 

Stále jsou tři děti, které nepřinesly balík papíru.

Zdraví Vás paní učitelka třídní

Přidal(a): Hana Bauerová, 13.10.2022
Fotky

V pátek 14.10. bude na druhém stupni probíhat pro zájemce fotografování jednotlivců.

Bude se jednat o kalendář a 4 malá foto. Cena je 330 Kč.

Pokud máte zájem o fotografování svých dětí, pošlete prosím peníze předem. děkuji. Bauerová

Přidal(a): Hana Bauerová, 08.10.2022
informace pro rodiče

Ve středu 12.10. půjdeme v rámci vyučování (2.- 4. VH) na akci Řemesla živě. Akce se koná na Novoměstské radnici. Každý žák musí mít buď 2 jízdenky nebo lítačku. Této akce se zúčastní jen ti, kteří získali dostatečný počet bodů v našem třídním bodování. Body získávají za podepsanou žákovskou, za v termínu  přinesené papíry atd. Body do nového kola bodování dostanou i za chování na akci. Body přepočítáme na procenta. Žáci s nejnižšími procenty zůstanou ve škole a dostanou zadanou práci, která bude oznámkovaná. Kdo bude zůstávat ve škole, se žáci dozví po pondělní kontrole podepsané žákovské knížky.

paní učitelka třídní


Přidal(a): Hana Bauerová, 05.10.2022
informace pro rodiče

Dobrý den,

v úterý jsem dala všem žákům žádost nazvanou GDPR. Jedná se v podstatě  o to, že udělujete souhlas s tím, že škola bude na svém  webu  moci uveřejnit fotografii nebo jméno vašeho potomka. V případě, že nesouhlasíte, nebude se dítě na fotografiich na webu objevovat. Prosím o vyplnění a vrácení zpět nejpozději v pátek 30.9. Děti za to dostanou jeden bod do bodování. Další bod dostanou za přinesení jednoho balíku papírů též do pátku 30.9. 

Papíry slouží jen třídě 7.A na kopírování pracovních listů. Nikdo jiný je nepoužívá. 

Dále bych Vás chtěla podrobněji seznámit s tím, co jsme dělali celý měsíc v hodinách matematiky.

Celý měsíc jsme opakovali sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel písemně i z hlavy  Bohužel jsem zjistila, že někteří stále neumí násobilku. Bez znalosti násobilky takto 5.7 =35 a ne takto 7,14,21,28,35 nelze dělit. Kdo ji takto neumí, má za úkol se násobilku sám doma doučit. Prosím dohlédněte na to. Násobilku mají umět už 4 roky. Samozřejmě násobení i dělení zvládne kalkulačka. Budeme ji používat, ale až se přesvědčím, že umí dělit a násobit bez ní. Kromě toho, současné přijímací zkoušky na střední školy se konají bez kalkulaček.

Zdraví paní učitelka třídní

Přidal(a): Hana Bauerová, 28.09.2022
Informace pro rodiče

Dobrý den,

reaguji na Vaše dotazy z třídní schůzky

požadavek na rozšíření funkcí ve škole online jsem předala paní zástupkyni

od pondělí 26.9. se bude ráno opět měřit teplota, aby se snížila nemocnost mezi dětmi. Pokud bude mít dítě teplotu 37°C a vyšší, škola zavolá zákonným zástupcům a ti si budou muset pro své dítě dojít do školy. Děti nemohou jít domů samotné.

rodiče cizinců , kteří jsou zde kratší dobu než 12 měsíců, mohou požádat o slovní hodnocení z některých předmětů. Prosím oznamte mi to do poloviny října

ještě potřebuji od 3 cizinců přihlášku na kurz českého jazyka

dále připomínám, že v pátek 30.9. končí lhůta na přinesení 1 balíku kancelářského papíru

zdraví paní učitelka třídní

Přidal(a): Hana Bauerová, 25.09.2022
Informace pro rodiče

Dobrý den,

na naší škole se pravidelně volí a proto v pátek 23.9. bude konec vyučování v 11:40, obědy se budou vydávat do 13:00 hodin.

Ještě připomenu, že ve středu 28.9. je státní svátek a proto se nejde do školy.

Na setkání se všemi rodiči o třídní schúzce 21.9. se těší paní učitelka třídní

Přidal(a): Hana Bauerová, 16.09.2022
Doučování z ČJ

Vážení rodiče, milí žáci a milé žákyně,

nabízím doučování z češtiny každé pondělí a středu od 13.35 do 14.30 - zdarma. V tyto dny je také žákům zpřístupněna školní žákovská knihovna.


Přeji pěkné dny

Martina Burýšková


Přidal(a): Martina Burýšková, 14.09.2022
Informace pro rodiče

Dobrý den,

v pondělí budu rozdávat dětem informace o nabízených kroužcích pro žáky druhého stupně. 

Ve středu 14.9. bude na škole projektový den Po stopách Jaroslava Seiferta. Bude probíhat ve škole 1. - 5. vyučovací hodinu. Dětem tedy končí vyučování v 12:35. Nemusí si s sebou brát učení, ale je nutné míts sebou penály s psacími potřebami.

Znova připomínám 21.9. třídní schůzky od 17:30. Prosím určitě přijďte.

Zdraví paní učitelka třídní Bauerová

Přidal(a): Hana Bauerová, 12.09.2022
1 2
FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 625
Uvodní obrázek na školní galerii 626
Uvodní obrázek na školní galerii 630
Uvodní obrázek na školní galerii 634
Uvodní obrázek na školní galerii 671