ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS
2.A
Učivo do 24.3.2023 a informace na příští týden

Učivo :

Český jazyk PS do str. 15, 16/1,2

DÚ uč. 72/4

Písanka do str. 7

Čítanka do str. 101

Matematika do str. 19,21/5

Geometrie do str. 74,75/1,2

Anglický jazyk - My farm, slovíčka uč. 44/2

PS str. 28 /3 , 29/5

Prv - Jaro ,uč. 46,47 přečíst

PS do str. 59 písemně

Dne 31.3.2023  se bude konat fotografování tříd, cena 50 Kč. Děti se mohou vyfotit i ve skupince, cena 40 Kč. Prosím, napište mi do žákovské knížky, jestli se můžou vyfotit i s kamarádem . Děkuji a přeji krásný víkend.            J. Kačerová


Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 24.03.2023
učivo do 10.3.2023 a jarní prázdniny

Učivo :

Čj PS do str. 11,12/1

Písanka 2 do str. 4

Čítanka do str. 99

Aj PS do str. 26, učebnice do str. 11

M do str. 16

Prv PS do str. 58

Děti si doplní, co jim chybí v sešitech. Písemný úkol na prázdniny nemají, ale denně by měly číst.

 Ve středu 8.3.2023 se naši žáci, Péťa a Toník, zúčastnili obvodního kola recitační soutěže v KC Vozovna. Vyzkoušeli si, jaké to je stát na pódiu před tolika diváky. Vše zvládli výborně a zaslouží velkou pochvalu.

 Přeji vám všem krásné jarní prázdniny. J. Kačerová


Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 10.03.2023
Učivo do 3.3.2023 a informace na příští týden

Učivo

Český jazyk PS 2 do str. 7, 10/1, DÚ učebnice str.65/4 b

Písanka do str. 39

Čítanka do str. 91 , děti by měly denně číst

Matematika 2  do str. 10, str.12, 13/1,3,4, 14/3, DÚ 11/4

Geometrie str. 71, 72/1,2

Prv PS do str. 55

Anglický jazyk PS do str. 24, 25/3,4

Ve středu 8.3.2023 od 14.00 se bude konat recitační soutěž Pražské poetické setkání 2023 v KC Vozovna. Děti, které se zúčastní sutěže, mají podrobné informace v žákovské knížce. 

Od 13.3.2023 do 17.3.2023 jsou jarní prázdniny.  Přeji vám hezký víkend. J. Kačerová

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 03.03.2023
Učivo do 24.2.2023

Český jazyk  PS do str.5, str.6/ 1,2,3

DÚ uč. 60/13

Písanka do str.35, DÚ str.36

Čítanka do str.87, denně číst

Matematika - do str. 8, 9 / 1,2,4, DÚ str.9/3

DÚ M1 str.73/2, 74/2

Prv - uč. str. 45, PS str. 52, vzadu doplnit fialové lístečky

Aj - Welcome to my party, PS str.24, učebnice do str.6, procvičovat slovíčka

Přeji vám pěkný víkend. J. Kačerová

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 24.02.2023
Učivo do 17.2.2023

Český jazyk PS 2 - Psaní i/í po měkkých souhláskách do str. 3, 4/1

DÚ PS 2 str. 3/9

DÚ uč. str.58/4

Písanka do str. 32, DÚ str.33

Čítanka do str. 82

Anglický jazyk - Welcome to my party, uč. 2 do str. 6, DÚ slovíčka uč.2 str. 44/1

PS str.24/1

Matematika 2 do str. 5

Prv uč. Náš svět přečíst do str. 44

PS str. 50,51,53

Přeji krásný víkend J. Kačerová


Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 17.02.2023
Učivo do 10.2.2023

Český jazyk PS 1 dokončili jsme první sešit a začali druhý díl

PS 2 str. 1/1,2,4

DÚ PS 1 str. 45/4

Písanka str. 29

Matematika str.71,74/5, 75/4,5, 76

DÚ 75/2

Prvouka - Náš svět str. 40

PS str.50

Aj PS str.21,23

DÚ uč. str. 44/1, napsat slovíčka a naučit

Přeji vám hezký víkend. J.Kačerová

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 10.02.2023
Pražské poetické setkání

Dne 6.2.2023 se konalo školní kolo v recitační soutěži Pražské poetické setkání 2023. Soutěže se zúčastnilo hodně dětí a konkurence byla velká. Děti z 2.třídy soutěžily společně se třetí třídou v druhé kategorii. Přesto naši dva žáci obsadili 1. a 3. místo v soutěži a postupují do obvodního kola, které se bude konat dne 8. 3. 2023  od 14.00 hodin v KC Vozovna. Moc gratuluji.

V pátek 10. 2. 2023 bude fotografování jednotlivců. Foto 330 Kč.  S pozdravem J. Kačerová


Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 06.02.2023
Učivo do 2.2.2023 a informace na další týden

Český jazyk PS do str. 45, 47/1

DÚ PS str. 45/20,21

Písanka do str. 28

Čítanka do str. 78

Matematika  - do str. 70, 71/1,2 (měření), 72/ 1,3

Anglický jazyk PS str. 22, slovíčka

V pondělí 6.2.2023 v dopoledních hodinách se bude konat školní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání. Soutěží děti, které se na školní kolo přihlásily a  umí báseň hezky recitovat. 

Od 6. 2. 2023 se budeme učit podle nového rozvrhu. Děti ho mají zapsaný v žákovské knížce. Tělesná výchova bude v pátek dvě hodiny. Děti si přinesou cvičební úbor a tenisky s bílou podrážkou. S pozdravem J. Kačerová 

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 03.02.2023
ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Informace ke škole v přírodě 

Zájemci školy v přírodě dostali do žákovských knížek další informace k plánované škole v přírodě.

Škola v přírodě se uskuteční 15.5.-19.5.2023 na Benecku v Krkonoších. 

Cena školy v přírodě je 5 060 Kč. 

Přihlášku prosím vyplňte a zálohu ( 500 Kč) předejte třídním učitelkám nejpozději do 15.2.2023

Doplatek se bude vybírat do 21.4.2023. Budete o tom včas informováni.

V případě neuhrazení částky, bude místo nahrazeno náhradníkem.

Děkujeme. 

Denisa Čopová, Lucie Gregorová 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 02.02.2023
učivo do 27.1.2023

Český jazyk PS  do str. 42

psali jsme diktát na procvičování u,ů,ú a tvrdých slabik

DÚ - učebnice Čj str. 50/3

Písanka do str. 27

Čítanka do str. 75

Matematika - sčítání a odčítání v oboru 0 - 100, příklady typu 21 + 4, 25 - 4, str. 67/1,2, str. 68/3, str. 70

Geometrie - str. 84/ 2,3,5

DÚ  M str. 84/1, 77/1,2,3

Prv - uč. do str. 39, PS str. 46, 47 / nalepit obrázky 

Aj PS do str. 21, DÚ str. 21/7

přeji hezký víkend. J. Kačerová

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 27.01.2023
Pololetní vysvědčení

Dne 31.1.2023 se učíme podle rozvrhu, děti jdou naposledy plavat. Pátou vyučovací hodinu si rozdáme výpis vysvědčení, na který si děti přinesou desky. Prosím, do žákovské knížky potvrďte, že jste vysvědčení viděli. Výpis se nevrací. Od druhého pololetí budou mít děti tělesnou výchovu v pátek. Nový rozvrh mají v žákovské knížce. 

Pololetní prázdniny budou jeden den 3.2.2023

Jarní prázdniny 13.3. - 19.3.2023    S pozdravem J. Kačerová

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 24.01.2023
Učivo do 20.1.2023 a informace a další týden

Učivo :

Čj PS do str.39 DÚ PS 37/4

Písanka do str. 24

Čítanka do str.72

M - str.62/1, 65/1,2,3,4

Prv PS sttr.45, učebnice str.37

Aj - My hobby, slovíčka , DÚ PS 19/5, číst pohádku v učebnici na str. 40

Letos se bude opět konat recitační soutěž Pražské poetické setkání 2023. Na soutěž se děti naučí jednu báseň (mohou i podle vlastního výběru) do 25.1.2023. Nejprve bude třídní kolo, následuje školní kolo a kdo vyhraje, postoupí do obvodního kola. S pozdravem J. Kačerová

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 22.01.2023
Učivo do 13.1.2023

Český jazyk PS do str. 36, souhlásky

Písanka do str. 23 a str. 40

Čítanka do str. 67

Matematika do str. 55

Aj - My hobby. DÚ učebnice str.45/5, napsat slovíčka a naučit se je.

PS do str.18

Prv Naše tělo, PS str. 44

Psali jsme pololetní práce z matematiky a prvouky a dopadly velmi dobře. Děti chválím. Hezký víkend. J. Kačerová 

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 13.01.2023
Učivo do 6.1.2023 a projekt

Učivo :

Čj  PS do str.34, 35/5, učebnice str.48/5 písemně

Písanka do str. 21 a str. 30

Čítanka do str. 63

M do str. 53,54/1,6

G str. 83, bod, rýsování do malého sešitu (přímka, trojúhelník )

Prv PS do str. 43

DÚ z Prv str.37

Budeme psát kontrolní písemku z Prv,M

V rámci projektu o životě a díle J.A. Komenského jdeme do Pedagogického muzea, kde je pro nás připravený vzdělávací program Z maminčiny a babiččiny aktovky. Vstupné - 90 Kč.

Děti si vezmou batůžek : ŽK, svačina, pití, penál, klíček od šatny. Program začíná v 9.30. Přeji vám hezký víkend. J. Kačerová

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 06.01.2023
Vánoční prázdniny

Přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce. Děkuji vám všem za krásná přání a dárečky. 

O prázdninách děti mají přečíst článek v čítance na str. 60 a odovědět na otázky do sešitu LV ( kdo nemá sešit,napíše na papír). S pozdravem J. Kačerová

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 23.12.2022
Učivo do 16.12.2022 a informace

Český jazyk - Slovo, slabika, hláska a písmeno

PS do str. 31,32/1,2 

psali jsme diktát - uč. str. 31/6a

DÚ uč. 44/7

Písanka do str.18

Matematika - str.41, DÚ str.42/5

str. 45 - 50, 51/1a,b

Prv - uč. 34 - 35

Příští týden : 

Pondělí 19.12.2022 vánoční program v kostele sv. Michala v Jirchářích. Děti si vezmou tašku s učením i batůžek na cestu.

Ve čtvrtek se budeme 2 hodiny učit a pak bude následovat vánoční besídka. Děti si připraví dárečky pro své kamarády. 

V pátek 23.12.2022 začínají vánoční prázdniny a do školy se vrátíme v úterý 3.1.2023 Přeji vám hezký víkend. J. Kačerová

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 17.12.2022
Učivo do 9.12.2022

Český jazyk PS do str. 28,29/1,3

Čítanka do str. 53

Písanka do str.14, str.20

Matematika -  do str.36, str. 40, str. 45 - 47

Prvouka uč. str. 30 -31, PS str. 32 - 35

Aj PS  str. 14/1,2. DÚ - kdo nestihl tato cvičení napsat ve škole, dodělá doma.

Děkuji vám všem za výrobky, cukroví, květiny a pomoc na vánočním trhu. Přeji vám krásný víkend. J. Kačerová 

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 09.12.2022
Učivo do 2.12.2022 a informace na příští týden

Český jazyk PS do str. 26,27/1

Písanka do str. 14

Čítanka do str.51

Matematika do str. 35, 36/3,4

Prvouka  - Domácí zvířata chovaná pro radost,  PS do str.29, 30/ 2

DÚ - str.28/ zelený rámeček

Aj - PS str. 10, učebnice 22 - 23. Naučit slovíčka.

V pondělí budeme mít vánoční dílnu, na které připravíme výrobky na trh a bude chodit i Mikuláš.  Přeji vám všem hezký víkend. S pozdravem J.Kačerová 

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 02.12.2022
Plánované akce

Plánované akce:

Ve středu 30. 11. 2022 Planetárium (ve škole) – zdarma

Ve středu 7. 12. 2022 Vánoční trh od 16.00 do 17.30 hodin,

na kterém si můžete koupit výrobky vašich dětí

Vpátek 9. 12. 2022 Divadlo U Hasičů – Poutníci - 100 Kč

Vpondělí 12. 12. 2022 Zimní hrátky se zvířátky (ve škole) – 60 Kč


Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 29.11.2022
Učivo do 25.11.2022 a informace

Český jazyk PS - Věta, slovo, slovní význam do str.23

Sloh - str.22, porozumění textu

Čítanka do str. 45

Písanka - str.12

Matematika do str. 26, 27/1,3,5

DÚ - 28/1,2

Prv-  Rodina -učebnice str. 24, PS str.26

Aj - opakovat slovíčka

Akce : 7.12.2022 od 16.00 do 17.30 se bude konat vánoční trh , na který vás srdečně zveme

          9.9. 2022 jdeme do divadla , vstupné 100 Kč

 Přeji vám hezký víkend. J. Kačerová

Přidal(a): Jaroslava Kačerová, 26.11.2022
1 2
FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 605
Uvodní obrázek na školní galerii 648
Uvodní obrázek na školní galerii 626
Uvodní obrázek na školní galerii 643
Uvodní obrázek na školní galerii 627