ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS
1.A
Uplynulý týden 20.3.-24.3.

Hezké odpoledne,
Tento týden uběhl jako obvykle velice rychle. Po prázdninách jsme se sešli skoro v plném počtu, za co jsem moc ráda. Děti tento týden hezky pracovaly, něco jsme zapomněli a musíme procvičovat, ale jinak jsem byla potěšena, že si děti rychle navykly na školní režim. 
Co jsme se naučili? Naučili jsme se tento týden dokonce dvě nová písmena CH a F, už jich nám moc do konce nezbývá. Také jsme se naučili nové psací písmeno c. V matematice objevujeme čísla od 10-15. Naučili jsme se také dvě nové písně. 
V příloze zasílám fotografii s výkresy dětí. 

Příští týden probíhá jako obvykle až do pátku. V pátek bude probíhat focení tříd a skupin. Bližší informace máte v notýsku. Výuka bude probíhat jako obvykle od 8:00 do 11:40. 

Čekají nás také velikonoční prázdniny, které budou od 6.4. do 10.4. S dětmi se setkáme v úterý 11.4. 

Děkuji a přeji Vám krásný víkend,
Gregorová L. 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 24.03.2023
Pražské poetické setkání - obvodní kolo

Dne 8.3. se dvě žákyně naší třídy účastnily recitačí soutěže. 

Žákyně Julinka a Charlotka byly vybrány, aby reprezentovaly naši třídu na obvodním kole. 

Mohly si tak vyzkoušet přednést svoji báseň před publikem a také před porotou. 

Setkání bylo krásné a těšíme se na další rok! 

Z naší kategorie nebylo možné postoupit do krajského kola, ale z vyšší kategorie postoupila od nás ze školy jedna žákyně. Jsme rádi a těšíme se spolu s ní. 

Hezký den,

Gregorová L. 

Přidal(a): Lucie Gregorová, 10.03.2023
Uplynulý týden 6.3.-10.3.


Hezké odpoledne,

Tento týden jsme procvičovali písmeno Ž a naučili jsme se nové písmeno Ř. 
Procvičovali jsme psaní do mouky a naučili jsme se psát psacím písmem dvojhlásky au,eu,ou. 
V matematice trénujeme psaní do 10. Po prázdninách nás čeká 3. díl. V hudební výchově jsme trénovali naučené písně a také jsme trénovali rytmus. 
Dnes jsme trénovali spolupráci, děti pracovaly ve skupinkách na textu o velrybě. 
Velice dětí dnes chybělo a nebyla nás ani polovina. Doufám, že po prázdninách budeme zase všichni. 


Příští týden nás čekají jarní prázdniny! 


Prosím o každodenní čtení během prázdnin a počítání!!! 


Krásné prázdniny a těším se na děti 20.3. 


Ohledně dlouhodobých plánů nás 31.3.  čeká třídní focení. 


Děkuji a přeji krásný víkend a týden.
Gregorová L. 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 10.03.2023
Uplynulý týden 13.2.-17.2.

Hezké odpoledne,
Tento týden jsme se naučili písmeno H, učíme se číst již těžší slova, která nekončí otevřenou samohláskou jako např. máma, táta, dáša. Učíme se číst již těžší slova např. Hynek, had apod.. Prosím o každodenní čtení, u dětí je znát, pokud doma čtou či ne. Také prosím o trénování čtení ou, au, eu. Pro děti jsou tato slova těžší. 
V matematice se učíme počítat do 9. Stavíme krychlové stavby podle plánku. 
V prvouce jsme si povídali o zájmech a tom, co nás baví. 
Prosím ještě jednou o plnění domácích úkolů a o každodenní čtení. Na konci notýsku máte prostor pro zápis, že jste četli. 
Příští týden bude probíhat jako obvykle. 
Děkuji. 
Se srdečným pozdravem, 
Gregorová L. 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 17.02.2023
Uplynulý týden 6.2.-10.2.

Hezké odpoledne, 
Tento týden jsme se naučili písmeno C a psací písmeno z. V matematice jsme začali počítat do 9.  prvouce jsme si povídali o emocích a v hudební výchově jsme se naučili novou píseň. V úterý jsme modelovali zdravé potraviny. Dětem se modely velice povedly.
Příští týden bude probíhat obvykle.  
Přeji Vám krásný víkend,
Gregorová L. 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 10.02.2023
Barevné jaro - fotografie

Hezký den, 

Připomínám zítra bude probíhat focení jednotlivců. 

Sada fotografií Barevné jaro (330 Kč) 

V notýsku máte o akci stěžejní informace. 

Děkuji.

Gregorová L. Přidal(a): Lucie Gregorová, 09.02.2023
Uplynulý týden 30.1.-2.2.

Hezké odpoledne,
Tento týden byl o jeden den kratší. Máme za sebou první pololetí, děti dostaly první výpis vysvědčení. Také jsme si vyzkoušeli, jaké to je, recitovat básničky před plným publikem (naší třídou). S dětmi jsme trénovali čtení a psaní. Některým se podařilo dokončit písanku. 
Děkuju Vám, že jste dorazili na třídní schůzku. 
Prosím o Váš podpis do notýsku, že jste viděli výpis vysvědčení. 
Příští týden v pondělí půjdeme s dětmi do auly, kde se bude konat školní kolo v recitaci. 
V pátek bude zase probíhat fotografování jednotlivců. Fotografie stojí 330 Kč. V notýsku budete mít nalepené, zda máte o fotografii zájem. 
V příloze máte fotku dětí s výpisem vysvědčení. 
Krásné pololetní prázdniny a prodloužený víkend,
Gregorová L. 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 02.02.2023
Mimořádná třídní schůzka + důležité informace

Hezký den, 
Píšu Vám ohledně mimořádné třídní schůzky, která se bude konat 1.2.2023 (středu) v 17. hodin v naší třídě 1.A 
Třídní schůzka je naplánovaná z důvodu ukončení prvního pololetí a také ohledně Školy v přírodě. 

Dne 3.2. (příští pátek) mají děti pololetní prázdniny. Výuka v tomto týdnu bude pouze do čtvrtka 2.2.2023.  
31.1.2023 budu dětem rozdávat výpisy vysvědčení. Výpisy se nevrací, necháváte si je u sebe, pouze prosím poté o podpis do žákovské knížky, že jste výpis viděli. 
Od 13.-17.3.2023 budou jarní prázdniny. 
 
PŘÍŠTÍ TÝDEN ve čtvrtek si s dětmi uděláme třídní kolo v recitaci. V příloze mám připravenou sadu básniček,ze které můžete vybírat. Děti se naučí jednu báseň a tu nám ve třídě přednesou. Podle přednesu vybereme pár žáků, kteří se budou účastnit v pondělí 6.2.2023 školního kola. 

Velice děkuji a přeji krásný týden, 
Gregorová Lucie 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 23.01.2023
Dobrovolný úkol na týden 23.1.-27.1.2023

Dobrovolný úkol na tento týden. 

Napište dopis. 

Dopis děti napíší na volný papír, co má dopis obsahovat?: 

Jméno (kdo dopis psal)

Oslovení (např. Milý Jane) 

3 věty velkým písmem (pokud děti zvádnou nějaké slovo napsat psacím písmem, tak mohou) 

Dopis může být adresován kamarádovi, rodině, známému.. 

Sdělení (obsah dopisu) může být jakýkoliv. (využívat písmena, která děti znají) 

Hezký týden, 

Gregorová L. 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 23.01.2023
Uplynulý týden 16.1.-20.1.

Hezké odpoledne,
Tento týden uběhl rychle jako obvykle. Naučili jsme se dvě nová písmena Š,R. V písance jsme se učili psací písmeno t a j. V matematice jsme začali počítat do 8. V prvouce jsme si povídali o zimě a v anglickém jazyce jsme se učili členy rodiny. V tělocviku jsme se naučili Mazurku a ptačí tanec. Hodně jsme s dětmi četli a také dělali přepis jednoduchých slov podle sluchu. 
Příští týden probíhá jako obvykle. 
Prosím, aby si děti přinesly na čtvrtek kousek bílé látky. (Může to být kus nějaké staré světlé látky) S dětmi budeme zkoušet batiku. 
Prosím o každodenní čtení a zapisování přečtených stránek do notýsku. (na konci notýsku zapsat datum+číslo stránky) 


Děkuji.
Přeji Vám krásný víkend, 
Gregorová Lucie 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 20.01.2023
Uplynulý týden 9.1.-13.1.

Hezké odpoledne,
Tento týden jsme se naučili nové písmeno K. Naučili jsme se psát psací p a psací t. V matematice počítáme do 7 a psali jsme pololetní práci. Dětem jsme ji dala do notýsku a prosím o Váš podpis, že jste si práci prohlédli. V prvouce jsme si povídali o přírodě v zimě, v pracovních činnostech jsme se naučili skládat lodičku a v hudební výchově jsme se naučili dvě nové písně. Ve středu jsme navštívili Národní pedagogické muzeum. Děti se dozvěděly zajímavé informace a mohly si vyzkoušet psát inkoustem. Postupně žáci dostávají domácí úkoly, vždy mají úkol zakroužkovaný v učebnici a mají ho zapsaný v notýsku. Prosím vždy u úkolu o Váš podpis. 
Příští týden probíhá jako obvykle. V úterý 17.2. budeme s dětmi pracovat se stavebnicí. Pokud máte doma nějakou stavebnici, děti si ji mohou přinést. (případně si mohou přinést i puzzle či nějakou jinou skládačku)
Velice děkuji.
S přáním krásného víkendu,
Gregorová L. 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 13.01.2023
Uplynulý týden 3.1.-6.1.2023

Hezké odpoledne,
Prožili jsme společně 1. týden v lednu. Zopakovali jsme nově naučené písmeno Z a včera jsme se seznámili s novým písmenem D. V matematice počítáme do 7. Učíme se nové psací písmeno s. 
Prosím o neustálé procvičování čtení a i upevňování psacích písmen. 
Dnes děti dostaly za úkol přečíst odstavec ve Slabikáři (32/3), mají to napsané v notýsku. Některé děti mají na procvičení písankový list s nadepsanými písmenky, které mají trénovat. Oba úkoly prosím do pondělí udělat. 
Každý den píšeme na tabulku, doplňte prosím žákům fixy na tabulku. 
Příští týden je beze změny, ve středu jdeme do muzea místo tělocviku. 
Prosím, kdo ještě nepřinesl, zaplatit prosím 90 Kč. 

Přeji hezký víkend.
Se srdečným pozdravem,
Gregorová Lucie 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 06.01.2023
Týdenní plán 3.1-6.1.2023

Hezký den, 

Tento týden máme v plánu: 

Slabikář-opakování písmeno Z (26,27,28,29) 

             Nové písmeno D (30,31,32,33) 

Písanka -psací písmeno s (28,29,30,31)

Matematika-číslice a počítání do 7 (11,12,13) 


Jinak je tento týden vše beze změny. 

Příští týden ve středu 11.1.2023 nás čeká hezká akce spojená s Janem Amosě Komenským. 

Prosím o zaplacení 90 Kč za akci. 

Jinak přeji hezký týden.  

S pozdravem, 

Gregorová L. 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 03.01.2023
Uplynulý týden 19.12.-22.12.2022

Hezké odpoledne, 
Tento týden jsme toho s dětmi hodně prožili. 
V českém jazyce jsme se naučili nové písmeno Z, seznámili jsme se s psaním psacího písmene o. V matematice poznáme a zvládneme napsat číslo 7. 
Dnes jsme si užili vánoční besídku, otevřeli dárečky od Ježíška a společně si pohráli. 
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a mnoho dobrého do roku 2023. 
Na děti se těším 3.1. 2023. 
Veselé Vánoce!
Gregorová Lucie 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 22.12.2022
Uplynulý týden 12.12-16.12.

Hezké odpoledne, 
Tento týden jsme se v pondělí dozvěděli spoustu informací o zvířátkách na akci Zimní hrátky se zvířátky. Naučili jsme se nové písmeno V, počítáme již do šesti a malovali jsme obrázky zimního města. Týden nám rychle uplynul a čeká nás poslední společný týden v tomto roce. 
Výuka bude probíhat obvykle od pondělí do středy (21.12.). Ve středu 22.12. budeme mít vánoční besídku ve třídě. Děti si mohou přinést cukroví, mohou se obléci tematicky do vánočních barev. 
Tento den si také budeme předávat dárky. Prosím, aby děti donesly dárek spolužákovi, který jim byl vylosován. Výuka bude končit jako obvykle v 11:40. 
V pátek 23.12. začínají vánoční prázdniny, které trvají až do 2.1. Děti se vrátí do školy v úterý 3.1.2023. 

Děkuji a přeji Vám krásný víkend a čtvrtou adventní neděli.
S pozdravem,
Gregorová L. 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 16.12.2022
Týdenní plán 12.12-16.12.

Tento týden máme v plánu: 

MA - STR. 6-9 

Slabikář - STR. 20-23 

Písanka - STR. 18,19,20,21,22,23 

Přeji krásný týden,

Gregorová L. 

Přidal(a): Lucie Gregorová, 13.12.2022
Srdíčkové dny

Dobrý den,

Ve škole tento týden proběhnou srdíčkové dny. 

Je možné zakoupením drobností podpořit nemocné děti s vážným onemocněním. 

Děti si mohou koupit klíčenku či reflexní prvky a zakoupením podpořit nadaci Život dětem. 

Pokud budete chtít přispět, prosím o to, aby měli děti u sebe drobné. 

Děkuji.

Hezký zbytek dne,

Gregorová L. 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 12.12.2022
Uplynulý týden 5.12-12.12.

Hezký den, 
Tento týden jsme toho hodně prožili. V pondělí nás přišel navštívit Mikuláš s andělem a čertem. Naučili jsme se nové písmeno N. Naučili jsme se psát psací písmeno m a ve středu se děti seznámily se šplhem na laně. 
A ve středu jsme měli jarmark, kde děti pomáhaly. Byly opravdu skvělými pomocníky. 
Všem, kteří přišli či i něco přinesli, napekli, velice děkuju. Vážím si toho. Děkuju také všem, kteří jste přispěli a koupili si od dětí výrobky. 
Příští týden nás čeká hned v pondělí (první dvě vyučovací hodiny) akce Zimní hrátky se zvířátky. Akce se uskuteční ve škole. 
Další dny v týdnu proběhnou jako obvykle. 
Přeji Vám krásný víkend a klidnou třetí adventní neděli.
Na děti se těším 12.12. 2012
S pozdravem,
Gregorová Lucie 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 09.12.2022
Uplynulý týden 28.11-2.12.

Hezké odpoledne, 
Týden nám zase rychle uběhl. Naučili jsme se dokonce dvě nová písmena J a Y. Ve středu jsme byli v mobilním planetáriu, které jsme pomáhali sestavit. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací. Ve čtvrtek jsme si vyrobili Mikuláše a otevřeli již dvě okénka v našem adventním kalendáři. 


Příští týden nás čeká akce Vánoční Jarmark (7.12.) informace k němu máte zde na webu školy, ale také v notýskách. Jarmark začíná v 16:00. S dětmi jsme vyráběli dárečky, které si za symbolickou cenu můžete koupit. Moc se na Vás s dětmi těšíme. 

Přeji hezký víkend,

Gregorová L. 


Přidal(a): Lucie Gregorová, 02.12.2022
Týdenní plán 28.11-2.12.

Plán na tento týden: 

Slabikář- str. 8-15

Písanka: str. 8-12 

Matematika: str. 57-61

Ve středu 30.11 akce ve škole (Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu) 

Hezký týden,

Gregorová L. 

Přidal(a): Lucie Gregorová, 28.11.2022
1 2
FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 634
Uvodní obrázek na školní galerii 635
Uvodní obrázek na školní galerii 648
Uvodní obrázek na školní galerii 670
Uvodní obrázek na školní galerii 605