ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS
Archiv - Různé
Rozhovor paní ředitelky v pořadu ČT
Obrázek ke článku - Rozhovor paní ředitelky v pořadu ČT

Přinášíme Vám rozhovor paní ředitelky Mgr. Marie Suché v pořadu ČT Studio 6 na téma přípravné třídy. 

Kliknětě prosím zde a budete přesměrováni na web ČT.

Přidal(a): Martin Kocman, 13.03.2017
Poděkování - psí útulek

Image title


Přidal(a): Martin Kocman, 27.06.2016
Organizace prvních dnů v září 2015
Obrázek ke článku - Organizace prvních dnů v září 2015

Vážení rodiče a milí žáci, po krásných prázdninách se znovu setkáme ve škole 1.9.2015 (úterý) a společně zahájíme nový školní rok 2015 - 2016. Již se na Vás těšíme…


Informace pro žáky budoucí 1.A :

Úterý 1.9.2015: 

Žáci s rodiči se soustředí u hlavního vchodu do školní budovy v 8.30 hodin. Pak půjdou s paní učitelkou do třídy 1.A v 1.patře, kde děti budou do 9.15 hodin. Rodiče mohou s dětmi do třídy, kde mohou fotit i natáčet. Žáci přijdou s aktovkou a bez přezůvek.
Rodiče mají možnost přihlásit své děti do školní družiny, a prohlédnout si budovu školy v doprovodu paní ředitelky.


Středa 2.9.2015    od 7.35 – 9.40 hodin
Čtvrtek 3.9.2015   od 7.35 – 10.45 hodin
Další dny již podle rozvrhu 4 vyučovací hodiny (do 11.40 hodin)
Ostatní informace sdělí žákům třídní učitelka!!!!


Informace pro žáky 2. – 9.třídy :

Úterý 1.9.2015 : 

8.00 zahájení vyučování

8.45 hodin konec vyučování

S sebou : psací potřeby a poznámkový blok. Obědy se vydávají od 9.30-12.00.
Středa 2.9.2015 : od 7.45 – 11.40 hodin (žáci jsou ve svých třídách)
Čtvrtek 3.9 2015 : od 7.45 – 11.40 hodin (učíme se podle rozvrhu)
Pátek 4.9.2015 : od 7.45 – 11.40.hodin (učíme se podle rozvrhu)
Od 7.9 2015 je již výuka podle rozvrhu, bez odpolední výuky Tv v pondělí.
Ostatní informace sdělí žákům třídní učitelé !!!!


Informace pro žáky AUTI-tříd :

Auti A,C v úterý 1.9.2015 od 8.15 -9.00 hodin

Auti B v úterý 1.9.2015 od 8.30 – 9.00 hodin
Podrobnosti k dalším dnům pro žáky budoucí AUTI B :
2.9.2015 je výuka od 8.30 – 10.00
3.9.2015                      8.30 - 10.00
4.9.2015                      8.30 – 11.00 hodin
Od 7.9.2015 je výuka podle rozvrhu ( 8.30 – 12.10 hodin)!
Ostatní informace sdělí žákům třídní učitelé !!!!
Přidal(a): Martin Kocman, 27.08.2015
Prezentace v budově ÚMČ Praha 3
Obrázek ke článku - Prezentace v budově ÚMČ Praha 3

Již tradicí se stala každoroční prezentace školy v budově ÚMČ Praha 3. 

Příprava na tuto akci započala již na podzim, kdy pan učitel Brila zahájil  výběr vhodných fotografií, které by ukázaly život v naší škole. A protože je život velmi bohatý na události, bylo nejenom z čeho vybírat, ale muselo se i rozhodnout, co bude vybráno. 
To byla velmi těžká otázka, neboť prezentaci by si zasloužila každá akce, ale místa je málo, nehledě na skutečnost, že další aktivity v průběhu roku přibývaly.
 A tak se vyřazovalo, opět doplňovalo a opět vyřazovalo, tak, až nakonec bylo vybráno 30 obrázků, které poskytují obraz o všech možných akcí, kterých se naše děti zúčastňují, namátkově jmenujme alespoň skvělá umístění v anglických olympiádách i soutěžích pořádaných Správou Pražského hradu, školy v přírodě i exkurse,...
Přijďte se podívat a sami uvidíte. Výstava se nachází v Lipanské ulici v jedné z budov ÚMČ Praha 3 a je přístupná do konce května 2015 v úředních hodinách úřadu.

Mgr. Zdeněk  B r i l a   


Přidal(a): Martin Kocman, 14.08.2015
Tanec v pojetí dějin
Obrázek ke článku - Tanec v pojetí dějin

Tanec je odjakživa přirozenou součástí života člověka. Ale každá doba si žádá své, každé historicko-kulturní období má své tance, svoji hudbu a i své, naprosto odlišné názory lidí na tento kreativní pohyb.

A právě historický tanec byl v zorném poli malého mediálního projektu z hudební výchovy třídy 6.A společně s panem učitelem Brilou.
Děti se zaměřily na tři historická období - renesanci, gotiku a baroko.
Rozděleni do skupin pak žáci začali shánět potřebné materiály, podívali se do knih, prohlédli si internetové stránky a postupně začínali tvořit.
Byla to zajímavá práce, v průběhu bádání jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých věcí, pan učitel nám nejenom doplňoval informace o tancích, ale celkově hovořil o těchto dobách, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o oblečení, o botkách i o dámských účesech.
Jakmile bylo vše připraveno, začalo poslední dějství - naše prezentace. každá skupina se snažila podat co nejlepší výkon a skutečně, všichni byli vynikající.
Pojďte se alespoň prostřednictvím několika fotografií podívat na naši prezentaci projektu.

Mgr. Zdeněk  B r i l a


Přidal(a): Martin Kocman, 14.08.2015
Pražská snítka 2015
Obrázek ke článku - Pražská snítka 2015

Dne 8. 4. 2014 se žáci z I. stupně zúčastnili pěvecké přehlídky Pražská snítka 2015. Děti si na soutěž připravily dvě národní písně. Všichni bojovali ze všech sil a podali velmi dobré výkony. I když nikdo nezískal diplom, přesto děti odcházely spokojené s pamětním listem a sladkou odměnou. Všem dětem děkuji za účast. J. Kačerová

Přidal(a): Martin Kocman, 14.08.2015
Pražské poetické setkání 2015
Obrázek ke článku - Pražské poetické setkání 2015

Dne 11.3. a 12.3. 2015 se vybraní žáci naší školy zúčastnili obvodního kola recitační přehlídky Pražské poetické setkání 2015, které se konalo v koncertní síni Atrium. Soutěžili v 0.,1.,2. i 3. kategorii. Konkurence byla velká, přesto jsme vybojovali dva diplomy. V 0. kategorii získal diplom Tadeáš Redl a ve 3. kategorii Max Redl. Ostatní děti si odnesly pamětní listy a sladkou odměnu. Tadeáš a Max si odnesli navíc pěknou knihu. Děkuji všem dětem za účast a vítězům gratuluji. J. Kačerová

Přidal(a): Martin Kocman, 14.08.2015
Velikonoce ve čtvrté třídě
Obrázek ke článku - Velikonoce ve čtvrté třídě

Ve čtvrté třídě započaly přípravy na Velikonoce.

V rámci mezipředmětových vztahů - výtvarná výchova a člověk a svět práce - se děti pustily do práce, kde musely využít svoji šikovnost, fantazii, přesnost, smysl pro barvu a jemnost.
Vše započalo ve chvíli, kdy pan učitel Brila přinesl do třídy čtvrtky s namalovaným zajíčkem a jakousi směsí čar, o kterých nám řekl, že se jedná o košíček. A skutečně, byl to košíček!
Úkolem pak bylo košíček vymalovat podle svých představ a složit. Nebyla to práce jednoduchá, zvláště pak skládání vyžadovalo trpělivost a přesnost.
Ale povedlo se a košíčky byly na světě. Každý jiný, každý něčím zajímavý. 
A již malujeme vajíčka. Paní učitelka Kramešová nám radí, jak vyfouknuté skořápky co nejlépe ozdobit. A opět pracuje fantazie. Velikonoční vejce se začínají zbarvovat do červena, modra i zelena, ukazují se různé kombinace barev.
Je hotovo. Barevná vajíčka se stěhují do košíčků a najednou máme krásnou velikonoční ozdobu, kterou jsme si sami udělali.
Tak ať už jsou Velikonoce tady, ať můžeme košíček někomu dát na pomlázku.
A pokud to chcete vidět, podívejte se na několik fotografií přímo z výroby.

Mgr. Zdeněk  B r i l a
Mgr. Hana  K r a m e š o v á 


Přidal(a): Martin Kocman, 14.08.2015
Hudební nástroje v 6.A
Obrázek ke článku - Hudební nástroje v 6.A

Všichni víme, že existují hudební nástroje. Ale skutečně je známe? Tuto otázku jsme si položili s panem učitelem Brilou při hodině hudební výchovy, a hned tu byl námět pro malý třídní projektík.

Otázka, jaké známe nástroje, pomalu začínala dostávat jasné obrysy.
Prohnali jsme internet, navštívili jsme knihovny a hovořili se svými rodiči. Každý z nás se zaobíral jiným nástrojem, každý pracoval na svém.
Kytara, bicí, basa i housle a další a další nástroje pak defilovali ve třídě před žáky a každý se snažil ukázat "svůj" nástroj v tom nejlepším světle.
A věřte, bylo to zajímavé, poučné a šesťáci to zvládli perfektně. Však se pojďte podívat alespoň na několik fotografií.
Mgr. Zdeněk  B r i l a


Přidal(a): Martin Kocman, 14.08.2015
Pražské poetické setkání
Obrázek ke článku - Pražské poetické setkání

V pátek 13.2. se u nás konalo školní kolo recitační soutěže s názvem Pražské poetické setkání. 

Shromáždili jsme se ve slavnostním prostředí školní auly a zaposlouchali se do projevu žáků, kteří si vybrali většinou 
z děl známých českých autorů. Potěšil nás zájem žáků o recitaci a jejich pečlivá příprava během hodin češtiny i o přestávkách mezi kamarády. Žáci byli rozděleni do kategorií podle věku, přičemž z každé kategorie vzešli vítězové. O vítězích rozhodovali nejen učitelé, ale i několik žáků v roli porotců. Bonusem celé akce byla recitace v moldavštině a afrikánštině, a sice v podání dvou našich spolužáků-cizinců ze čtvrté třídy. Z nejstarších dvou kategorií, tedy ze šesté a páté třídy, žáci postupují dále a budou soutěžit v rámci obvodu. 
Už teď jim předem držíme palce!
Z přiložených fotografií je vidět, jak jsme si školní kolo užili.
Ještě jednou všem děkujeme za účast a skvělou atmosféru, kterou pomohli vytvořit.

Lucie Urbanová, Jaroslava Kačerová


Přidal(a): Martin Kocman, 14.08.2015
Šikovné ruce ve 4.A
Obrázek ke článku - Šikovné ruce ve 4.A

Že máme šikovné děti ve 4.A, to všichni víme. A tak nikoho nepřekvapí, že dokáží vytvořit hrad, složit auto, vytvořit koláž,...

I tentokrát dokázaly svůj um a šikovnost. Pan učitel Brila přinesl do hodiny vystřihovánky automobilu a úkolem bylo jej nejenom složit, ale i vybarvit podle své fantazie.
A tak se stříhalo, barvilo, lepilo a opravovalo. Děti se snažily ze všech sil a postupně před nimi vyrůstaly karavany, požární a policejní automobily, barevné nákladní vozy, prostě fantazie.
Pojďte se podívat s námi alespoň na velmi malou ukázku práce čtvrté třídy.

Mgr. Zdeněk  B r i l a 


Přidal(a): Martin Kocman, 14.08.2015
Žít na vesnici nebo ve městě?
Obrázek ke článku - Žít na vesnici nebo ve městě?

Nad klady a zápory života ve městě a na vesnici se zamýšleli žáci devátého ročníku v zeměpise. Názory byly různé, každý hájil svoji pravdu a druhým dokazoval, že právě jeho názory jsou ty správné.
A tak bouřlivá diskuse nad tím, kde je lépe žít nakonec dala vzniknout malému třídnímu mediálnímu projektu z oblasti městského či venkovského života.
A aby to nebylo tak jednoduché, pan učitel Brila opět propojil zeměpis s dějepisem, a naším úkolem bylo nejen charakterizovat život v daných lokalitách, ale podívat se i do historie. Podařilo se nám i sehnat několik velmi zajímavých obrázků ze života vesnice ze starší doby, pan učitel to odhadovat tak 50 let zpět. Však je uvidíte.
Rozjelo se pátrání v literatuře, ptali jsme se rodičů, prarodičů,... co si myslí o životě ve městě či mimo město, vedli jsme vzrušené diskuse.
A nakonec jsme dali dohromady plusy i minusy jak města, tak i vesnice, a seznamovali jsme s našimi závěry své spolužáky.
Bylo to zajímavé, narazili jsme na věci, které by nás normálně nenapadly, ale nakonec jsme došli k závěru, že každý si musí vybrat, kde chce žít.
Pojďte se podívat s námi na několik fotografií z této akce.
 
Mgr. Zdeněk  B r i l a


Přidal(a): Martin Kocman, 13.08.2015
Barokní hudba v 8.A
Obrázek ke článku - Barokní hudba v 8.A

Byl čtvrtek, poslední den prvého pololetí školního roku a všichni se těšili na svá vysvědčení.

Než však přišla dlouho očekávaní chvíle, bylo nutno ještě splnit několik úkolů. A jedním z nich pro osmáky byla i prezentace projektu o barokní hudbě.
Již dříve pan učitel Brila rozdělil žáky do skupin a přidělil témata z oblasti barokní hudby, a to jak ve světě, tak i v našich krajích.
Děti dlouho studovaly odborné knihy, proháněly počítače a pátraly po informacích. A dozvídaly se opravdu mnoho nového.
S hrdostí na svoji práci pak všichni předstupovali před své spolužáky a seznamovali je se svými výsledky.
Bylo co poslouchat, bylo na co se dívat. A když se třídou rozezněly velebné tóny barokní hudby, bylo každému jasné, že jsme probírali jedno z nejkrásnějších období naší kultury.
Pojďte se podívat s námi alespoň na několik fotografií.


Přidal(a): Martin Kocman, 13.08.2015
Předškoláčci a interaktivní tabule
Obrázek ke článku - Předškoláčci a interaktivní tabule
Ve čtvrtek 15. ledna přišli opět na návštěvu předškoláčci z mateřské školy. Tentokrát je čekala "kouzla" s interaktivní tabulí. Naučili se zvětšovat, kreslit i gumovat obrázky a procvičili si přitom počítání. Práce s interaktivní tabulí děti bavila, byly moc šikovné, a proto získaly sladkou odměnu, krásné třpytivé obrázky a ještě si zahrály zábavné hry s čísly.


Iva Prosecká a Vendulka Nahodilová


Přidal(a): Martin Kocman, 13.08.2015
4.A na koncertě vAtriu
Obrázek ke článku - 4.A na koncertě vAtriu

Děti už ví, jak se obléci na koncert. Pro holčičky to nebyl až takový problém, ale příjemná záminka se naparádit. Kluci 4.A zvládli společenské ustrojení v rámci možností. Mají mé ocenění.

Na fotce ve třídě jsme právě po módní přehlídce a vyrážíme .

Koncert je v Atriu a na stupínek byla vybraná naše Emička. Moc ji to slušelo a byla při hudební produkci taky šikovná.

Na konci koncertu nespěcháme, ale ještě si užijeme příjemnou atmosféru.
V.Nahodilová


Přidal(a): Martin Kocman, 13.08.2015
Návštěva v Atriu
Obrázek ke článku - Návštěva v Atriu

Dne 17.12.2014 děti z I. stupně navštívily koncertní síň Atrium. Byl pro ně připraven pořad, který byl zaměřen na období Vánoc. Děti si zazpívaly koledy, seznámily se s lidovými zvyky a tradicemi, které se dodržovaly v adventním čase a o Štědrém dnu. Nakonec jsme všichni dostali výborný preclík. Dětem se pořad velmi líbil.   J. Kačerová 

Přidal(a): Martin Kocman, 13.08.2015
Setkání s dětmi z MŠ - vánoční dárek
Obrázek ke článku - Setkání s dětmi z MŠ - vánoční dárek

Dne 10.12.2014  v odpoledních hodinách se uskutečnilo další setkání s dětmi z mateřské školy. Tentokrát si předškoláčci přišli namalovat kamínky. Do třídy 1.A doprovodila děti paní učitelka ze školky a přicházeli i jejich rodiče, kteří jim pomáhali. Děti si namalovaly na kamínky obrázky s vánoční tématikou. Výrobky byly velmi pěkné a děti z nich měly velikou radost.  Toto setkání připravily paní učitelky J. Kačerová a  I.Prosecká. 

Přidal(a): Martin Kocman, 13.08.2015
Vánoční besídka v 9.A
Obrázek ke článku - Vánoční besídka v 9.A

Dne 19.12.2014 jsme poslední den školy tohoto roku strávili všichni společně na naší třídní vánoční besídce.

Nechyběl stromeček, dárky, cukroví, spousty dobrot, vánoční melodie, a pohoda.

Všem žákům i rodičům naší třídy přeji šťastné a veselé prožití vánočních svátků, a do nového roku 2015 hodně zdraví a spokojenosti, a mým deváťákům i spousty studijních úspěchů...

S pozdravem

Mgr.Marie Suchá


Přidal(a): Martin Kocman, 13.08.2015
Adventní výtvarná dílna
Obrázek ke článku - Adventní výtvarná dílna
Blíží se Vánoce a spousta rodin si zdobí své domovy různými vánočními dekoracemi. Naši žáci měli možnost si několik takových a papírových a textilních ozdob vyrobit v úterý 9.12. odpoledne na výtvarné dílně, která byla určena žákům 5. - 9. tříd. Pro všechny bylo překvapením, že se jim věnovaly a naučily je něco nového maminky našich žáků, paní Lenka Jirátková a Kateřina Linhartová. Moc děkujeme za jejich trpělivost a vstřícnost! Mgr. Zuzana Pfauserová a žáci naší školy 


Přidal(a): Martin Kocman, 13.08.2015
Interaktivní výstava
Obrázek ke článku - Interaktivní výstava
Interaktivní výstava Naše cesta


V úterý 25. listopadu byla šestá třída na interaktivní výstavě Naše cesta. Děti se seznámily s tím, jak žijí lidé s postižením. Chodily poslepu, byly v bezbariérové koupelně, naučily se ve znakovém jazyce ahoj, prosím, mám hlad, prošly hmatovou dráhu, Braileův koutek, zdolávaly na vozíku rampu, štěrk, písek, přechod. Potom chodily se slepeckou holí. Nakonec některé hrály basket na vozíku a některé si zkusily lezeckou stěnu poslepu. Bylo to tolik zážitků, že nám na ně nestačily dvě hodiny, které jsme na výstavě strávili. Museli jsme však domů, protože maminky už čekaly.


Zapsala paní učitelka Bauerová


Přidal(a): Martin Kocman, 13.08.2015
1 2 3 .. 3
FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 622
Uvodní obrázek na školní galerii 638
Uvodní obrázek na školní galerii 671
Uvodní obrázek na školní galerii 634
Uvodní obrázek na školní galerii 607