dite
dite
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS
AKTUALITY
Zahájení školního roku 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení školního roku 2020/21 bude dne 1.9.2020 ( úterý ). Všichni žáci od 2.- 9. ročníku dorazí včas.

Žáci přípravného ročníku a 1.A se dne 1.9.2020 s rodiči soustředí u hlavního vchodu ZŠ ( z Vlkovy ulice ) v 8.30 hodin. Zde si je vyzvednou paní učitelky a odvedou do tříd v doprovodu rodičů.

Dne 1.9.2020 v 9.15 hodin bude krátká informativní schůzka pro rodiče 1. ročníku a přípravné třídy.

Přihlášky do školní družiny budou přijímány dne 1.9.2020 od 7.30 hodin v I. oddělení ŠD. Družina je určena pro žáky 1. stupně, v případě naplnění kapacity mají přednost žáci z nižších ročníků. Poplatek za ŠD činí 200,-kč/ měsíčně.

Už teď se na Vás moc těšíme, a věříme, že nový školní rok zahájíme v klidu a bez komplikací, ve standartním režimu.

Všem žákům školy i rodičům přejeme příjemné prožití letních prázdnin a pevné zdraví !

Mgr. Marie Suchá - ředitelka školy

Přidal(a): Marie Suchá, 15.07.2020
Rozlučka deváté třídy se školou

Jsme rádi, že jsme se alespoň my učitelé mohli s devátou třídou rozloučit, byť v "covidové" formě. Všichni žáci deváté třídy jsou přijatí na školy, které si vybrali.  Všichni jim přejeme hodně štěstí v jejich dalším životě. 

Za všechny pracovníky školy napsala paní učitelka třídní Hana Bauerová

Fotogalerii k tomuto článku naleznete zde!
Přidal(a): Hana Bauerová, 27.06.2020
Aktuální informace k ukončení školního roku 2019/20

Vážení rodiče,

reagujeme na Vaše časté dotazy, které se vztahují k organizaci předávání vysvědčení a zakončení školního roku 2019/20. Vycházíme vstříc většinovému požadavku rodičů na předávání vysvědčení v pátek 26. 6. 2020.

Osobní přítomnost žáků ve školních skupinách 1. stupně i žáků 2. stupně končí pátkem 26. 6. 2020, pro žáky ve školních skupinách 1. stupně bude připraven dopolední i odpolední blok aktivit.

Součástí dopoledního bloku bude i předávání závěrečného vysvědčení.

Ke školním skupinám se mohou připojit na předávání vysvědčení i žáci 1. stupně, kteří do této doby do školy nedocházeli. Do školy však musí přijít s vyplněným čestným prohlášením, které je nutné při příchodu odevzdat třídnímu učiteli. Žáci musí mít roušku pro pobyt ve společných prostorách budovy školy. Odhadovaný čas, který stráví v budově školy je 15 – 20 minut.

Také žáci 2. stupně musí dodržovat výše stanovený postup a dostavit se do školy podle časového harmonogramu (hlavním vchodem z Vlkovy ulice).

Zde uvádíme časy, kdy se bude vysvědčení vjednotlivých třídách předávat dne 26. 6.2020. Prosíme o dodržení časů:


PT
8.30 – 11.00 průběžně   

1. A, 2. A
11.30
3. A
11.45

4. A, 5. A 
11.15
6. A, speciální třídy
10.00

7. A
10.30
8. A 
11.00 

9. A
9.00

V případě, že není možné využít společné předávání vysvědčení z důvodu nemoci žáka či jiných (např. rizikové osoby ve společné domácnosti), je možné vyzvednutí vysvědčení zákonným zástupcem nebo žákem v pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. 2020 v době od 8.00 do 15.00 hodin ve vrátnici školy proti podpisu, není nutné čestné prohlášení. Pokud nebude vysvědčení vyzvednuto v těchto termínech, bude předáno až 1. 9. 2020.

Stravování ve školní jídelně končí rovněž v pátek 26. 6. 2020.

Zahájení školního roku 2020/2021 je v úterý 1. 9. 2020. Podrobné informace budou včas na našich webových stránkách.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE.

Přidal(a): Zuzana Pfauserová, 16.06.2020
Informace k závěru školního roku

Vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se konci školního roku Vás prosíme o vyklizení šatních skříněk. Žáci, kteří v současné době nedocházejí do školy, mohou skříňky přijít vyklidit od 16. 6. do 26. 6. 2020 v době od 9.00 do 15.00. Bude se provádět jejich důkladná dezinfekce, ponechané zámky budou odstraněny.

Předávání a vydávání nových učebnic proběhne až v září. Pokud žák přechází na jinou školu, domluví si termín vrácení učebnic se svým třídním učitelem.

V současné době očekáváme vyjádření z MŠMT o způsobu předávání vysvědčení, o organizaci budete včas informováni prostřednictvím našich webových stránek.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy


Přidal(a): Zuzana Pfauserová, 15.06.2020
Hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/20

MŠMT vydalo Vyhlášku 211/2020 sb., kde stanovuje, co by  mělo být podkladem pro hodnocení druhého pololetí tohoto školního roku :

-vysvědčení za 1.pololetí 2019/20,
-hodnocení v období únor až 10. březen 2020,
-podklady pro hodnocení získané při distanční výuce,

-nikdo nebude hodnocen nedostatečně a všichni žáci postupují do dalšího ročníku ZŠ.


V metodickém pokynu k této vyhlášce se výslovně stanovuje:

Změnou vyhlášky č.353/2016 sb, MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.

Cílem tohoto vysvědčení není a nemůže být objektivní hodnocení znalostí, ale je dokladem splnění roku povinné školní docházky a umožní postup do dalšího ročníku. Jakékoli nehodnocení nebo rozvolnění by odporovalo Školskému zákonu a  způsobilo by řadu potíží ( např., nesplněný rok školní docházky).  

Pevně věřím, že proběhne tato náhradní klasifikace uspokojivě a s pochopením mimořádné situace.

Mgr. Marie Suchá - ředitelka školy


Přidal(a): Marie Suchá, 09.06.2020
Aktuální informace k realizaci vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 10. 6. 2020 jsme připravili pro zájemce z řad žáků 2. stupně dobrovolné konzultace vždy každou středu a čtvrtek až do 25. 6. 2020. Žáci mohou využít pouze jednotlivou konzultaci, o kterou mají zájem nebo se zúčastnit celého konzultačního bloku. Cílem těchto konzultací, které navazují na vzdělávání na dálku, je zejména objasnění nebo upevnění učiva z ČJ, MA, AJ, přírodních věd (PV), společenských věd (SV) a také socializační aktivity (SA).

Konzultace ve 3. patře povedou různí pedagogové s příslušnou aprobací, budou probíhat v kmenových třídách žáků. Žáci budou přicházet do školy na příslušný čas hlavním vchodem školy a po vstupním měření teploty a dezinfekci rukou půjdou rovnou do své třídy. Budou mít s sebou psací potřeby a sešity, dvě roušky a sáček na ukládání roušky, na celý blok také svačinu a pití.

Při prvním vstupu do budovy školy předloží žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem a bude dodržovat provozní řád školy platný od 25. 5. 2020 (viz webové stránky školy).

STŘEDA              6. A         7. A         8. A

9 – 10 hodin          ČJ         MA             MA

10 – 11 hodin        SA          AJ              ČJ

11 – 12 hodin         MA         SV             SA


ČTVRTEK             6. A         7. A        8. A

9 – 10 hodin         AJ             PV             PV

10 – 11 hodin       SV             ČJ             AJ

11 – 12 hodin       PV             SA             SV

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým pravidlům pro zajištění bezpečného prostředí ve ŠJ stanoveným MŠMT není možné zajistit pro žáky 6. - 8. ročníku stravování ve školní jídelně.


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE.


Děkujeme za pochopení.

Vedení školy


Přidal(a): Zuzana Pfauserová, 01.06.2020
Informace k realizaci vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s rozvolňováním krizových opatření budou v období od 8. do 30. června 2020 umožněny žákům 2. stupně vzdělávací a socializační aktivity formou dobrovolných konzultací dětí ve škole za dodržení přísných hygienických podmínek a nařízení. Organizaci a personální zajištění těchto setkávání nyní připravujeme.

Distanční vzdělávání bude probíhat i nadále ve standardní podobě.

Více konkrétních informací obdržíte během příštího týdne. 

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Přidal(a): Zuzana Pfauserová, 28.05.2020
Provozní řád ZŠ a MŠ J. Seiferta v době od 25. 5. do 30. 6. 2020

Provozní řád ZŠ a MŠ J. Seiferta v době od 25. 5. do 30. 6. 2020 naleznete zde.

Přidal(a): Marie Suchá, 20.05.2020
IT poradna pro žáky naší školy

V době distančního vzdělávání tráví většina našich žáků hodně času na počítačích.  A někdy může nastat v souvislosti s jeho používáním situace, se kterou si nebudou vědět rady žáci ani jejich rodiče. 

Pro takové případy vznikla IT poradna pro žáky naší školy, kam mohou prostřednictvím e-mailové adresy poradnaitjs@gmail.com směřovat své dotazy, které se budou týkat řešení základních problémů s počítačem a s tím spojených rizik na internetu. 

V e-mailu stačí pouze položit konkrétní dotaz a uvést třídu, do které žák chodí. A IT specialista mu bude na dálku nápomocen při řešení problému.

Věříme, že tato nová služba žáky zaujme a bude pro ně užitečná.

Vedení školy

  

Přidal(a): Zuzana Pfauserová, 13.05.2020
Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

Od pondělí 25.5.2020 bude obnoven provoz školní jídelny pro děti,které nastoupí do školy. V případě zájmu o stravování Vás žádáme o včasné nahlášení obědů.Ostatním strávníkům budou obědy automaticky odhlášeny.


Od 25.5.2020 se mohou stravovat i žáci 9. ročníků,kteří jsou přihlášeni k přípravě na přijímací zkoušky.

Vedoucí ŠJ

Přidal(a): Martin Kocman, 06.05.2020
Možný návrat žáků 1. stupně od 25.5.2020


Připravujeme se na možný návrat žáků I. stupně v období od 25. 5.2020 do 30. 6. 2020, dále přípravu na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku od 11.5.2020

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy;
v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 (dotazníkem nebo kontaktujte svého třídního učitele emailovou formou, kontakty na webových stránkách školy, www.skolaseiferta.cz )

Podle aktuálně dostupných informací by se u žáků prvního stupně nemělo jednat o plnohodnotnou výuku, ale půjde hlavně o opakování, plnění úkolů distančního vzdělávání, dopomoc…výuka Tv a aktivity mimo budovu školy nebudou možné. Budou platit přísná hygienická opatření a různá omezení. Pro školu bude velmi složité dodržet všechny podmínky.

Proto se na Vás budou obracet v tomto týdnu třídní učitelé, aby zjistili, zda zvažujete návrat svých dětí do školních lavic i s vědomím toho, že se nebude jednat o normální výuku s běžným rozvrhem (sdělte jméno, třída, ano- ne, emailový kontakt).

Předem upozorňujeme, že o návratu do škol rozhodují rodiče, prosíme o důsledné zvážení všech rizik. Děti budou v pevných skupinách naplněných maximálně do počtu 15 žáků s přiřazeným pedagogickým pracovníkem (nemusí to být stávající třídní učitel, všechny skupiny nebudou složeny ze spolužáků ze stejné třídy).

Velmi komplikované bude zahájení i ukončování denního programu a následné vyzvedávání žáků ze školy. Složitá bude i organizace stravování, přestávek a návštěvy WC. Důležité je i zdravotní riziko rodin, které děti do školy vysílají. Vše je třeba pečlivě uvážit. Pro včasnou přípravu bezpečného provozu školy potřebujeme vědět, kolik žáků se nám vrátí a kolik jich nadále zůstane v režimu domácího vzdělávání. 


O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Další informace budou zveřejněny až po zjištění počtu žáku, kteří se budou vracet do školy (např.: časy příchodů a vyzvedávání ze školy, časy obědů….).

Školní jídelna bude v provozu pro přihlášené žáky.

Tímto Vás žádáme o součinnost a velmi pečlivé zvážení Vašeho rozhodnutí. 

Další informace budou zveřejněny po zjištění zájmu ze strany rodičů.

vedení školy


Přidal(a): Marie Suchá, 05.05.2020
Přístup do systému ŠkolaOnline

Vážení rodiče,

jelikož v důsledku probíhající mimořádné situace Vám zasíláme některé informace do systému ŠkolyOnline, tak Vám nabízím možnost resetu hesla, pokud byste ho požadovali. Ozvěte se mi případně na mail kocman@skolaseiferta.cz

S pozdravem

Ing. Martin Kocman

Přidal(a): Martin Kocman, 21.04.2020
Distanční výuka pro naše žáky


Vážení rodiče a žáci,

další zadané úkoly pro žáky naší ZŠ jsou na webových nástěnkách tříd. Zadání je zasíláno i přes systém ŠkolyOnline, i do e-mailů žáků a rodičů (pokud jste je škole poskytli ).

Úkoly pro jednotlivé třídy jsou k dispozici i v tištěné podobě na vrátnici školy (možnost vyzvednutí denně od 8-16 hodin). Preferujeme profilové předměty ( Čj, M, jazyky ) a formu opakování.

V případě dotazu se na nás s důvěrou obraťte, kontakty viz webové stránky školy ( www.skolaseiferta.cz ).

Nové úkoly jsou zadávány každý týden v pondělí.

Děkujeme všem rodičům za pomoc a spolupráci při odesílání úkolů svých dětí. 

Děkujeme i všem žákům, že skoro všichni zodpovědně plníte úkoly distančního vzdělávání. 

Chápeme omezené možnosti, závažnost a obtížnost situace.......proto i snaha se cení !

Proto uvědomme si, že na prvním místě je zdraví, nikoli vzdělání.

Všem přejeme hodně zdraví a pevné nervy !

Buďte na sebe opatrní, věřím, že společně vše zvládneme!

vedení školy


Přidal(a): Marie Suchá, 20.04.2020
Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,

žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavžení školy ke stažení zde.

Žádost si vytiskněte, vyplňte a zašlete mejlem na info@skolaseiferta.cz, škola formulář potvrdí a zašle Vám zpět.

Formuláře jsou k dispozici i v tištěné podobě na vrátnici školy, možno vyzvednout v pracovní dny od 8 - 16 hodin.

Děkujeme za spolupráci,

vedení školy

Přidal(a): Marie Suchá, 18.03.2020
Výukové materiály pro distanční studium

Dobrý den,

přinášíme Vám několik možných zdrojů pro distanční výuku:

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 

výuka pro žáky 1. ročníku přes YouTube. Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. ODKAZ ZDE.

Matýskova matematika

Výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy. ODKAZ ZDE.

UčíTelka 

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky. ODKAZ ZDE.

Scio 

Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. ODKAZ ZDE.

Fraus

Nakladatelství FRAUS díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy. ODKAZ ZDE.

Přidal(a): Martin Kocman, 17.03.2020
Fraus - elektronické učebnice

Nově nabízíme našim žákům možnost využít elektronické učebnice spol. Fraus. 

Elektronické učebnice nabízíme pro tyto předměty:

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA - 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK

NĚMECKÝ JAZYK

FYZIKA - 7., 8. ročník

PŘÍRODOPIS - 6., 7. ročník

ZEMĚPIS - 6. ročník

Pro získání těchto učebnic stačí pouze zaslat mail s požadavkem a jménem dítětě (vč. třídy) na adresu kocman@skolaseiferta.cz Nazpět obdržíte instrukce k instalaci. 

Tyto veškeré učebnice jsou pro naše žáky zcela zdarma!

Přidal(a): Martin Kocman, 15.09.2019
Adopce ZOO Praha

Image title

Přidal(a): Martin Kocman, 22.10.2019
Srdíčkové dny

Image title


Přidal(a): Martin Kocman, 18.10.2019
Zdravá školní jídelna

Dobrý den,

rádi bychom Ván oznámili, že naše školní jídelna získala certifikát ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Image title


Přidal(a): Martin Kocman, 25.01.2019
eSafety Label

Naše škola se zapojuje do projektu bezpečného internetu evropského rozměru eSafety Label. Úkolem projektu eSafety Label je pomoci školám dosáhnout cíle stát se více bezpečným a obohacujícím prostředím pro všechny žáky i učitele.

Naše škole se do tohoto projektu zapojuje sice nově, ale rádi můžeme sdělit, že pravidla a postupy, které tento projekt vyžaduje, ve velké míře dlouhodobě splňujeme. Klademe důraz na zabezpečení školního informačního systému, bezpečně spravujeme školní síť a co je nejdůležitější, tak často hovoříme s žáky na téma bezpečného chování v síti internet. Stejně tak zaručujeme bezpečnost osobních dat našich žáků a to nejenom případným nesouhlasem se zveřejňováním fotografií ale i v dalších činnostech.

Je toho opravdu hodně a hrdě se do tohoto projektu zapojujeme. Důležité je také sdělit, že tento projekt má velký význam i pro celou MČ Praha 3, která ho začleňuje do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MČ Praha 3. Více na MAP Praha 3


Přidal(a): Martin Kocman, 25.05.2017
1 2
FOTOGALERIE