ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

AKTUALITY

Vánoční trhy

Image title


Přidal(a): Martin Kocman, 23.11.2022
Balíček okamžité pomoci Pražanům
Obrázek ke článku - Balíček okamžité pomoci Pražanům
Vážení rodiče,
z důvodu zvyšování finanční náročnosti pro Vás připravil Magistrát hl. m. Prahy opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2022/23.

Bližší informace ZDE.

vedení školy
Přidal(a): Martin Kocman, 29.09.2022
VÝUKA ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM PRO ŽÁKY 5.–9. TŘÍD Z PRAHY 3
Obrázek ke článku - VÝUKA ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM PRO ŽÁKY 5.–9. TŘÍD Z PRAHY 3

Vážení rodiče,

Vážení zákonní zástupci,

angličtina je vstupenka do světa informací a zábavy, rozšiřuje možnosti nás všech na trhu práce.

Pro děti je důležité, aby co nejdříve získaly sebedůvěru při používání jazyka, rozuměly mluvené angličtině a nebály se mluvit.

Pro školy není úplně jednoduché vždy zajistit rodilé mluvčí a dostatek hodin konverzace s nimi. Pomoc školám a školákům z Prahy 3 v této oblasti je jedna z priorit městské části.

Proto již 4. rokem městská část Praha 3 opět organizuje pro děti z Prahy 3 dotované kurzy AJ s rodilým mluvčím.
Kurzy začínají od října 2022.

Bližší informace ke kurzům najdete ZDE.

Přidal(a): Marie Suchá, 27.09.2022
Po stopách Jaroslava Seiferta
Obrázek ke článku - Po stopách Jaroslava Seiferta

Ve středu 14. 9. jsme si v rámci projektového dne připomněli výročí narození významného českého spisovatele Jaroslava Seiferta.

Pro žáky byly připraveny jednotlivé workshopy, do kterých se mohli podle svých zájmů předem hlásit a registrovat.

Celé dopoledne probíhaly v učebnách pracovní dílny pod záštitou vyučujících.

Ve výtvarných dílnách vznikaly ilustrace k básním J. Seiferta a přehlídka jeho díla. V literární kavárně žáci  nacvičovali pásmo přednesu, recitací a čtení básní. V dílně Inovace bez legrace vznikly úplně nové básně ve stylu kaligramů a v dílně Režisér děti natočily krátký film o básníkovi. 

Ve fotoreportáži s názvem Žižkov je život jsme se seznámili s objekty Žižkova, které souvisely se životem Seiferta.

V dílně Žižkovská drbna nás překvapily zajímavosti a pikantérie ze života této osobnosti.

Na závěr jsme se všichni sešli ve školní aule a jednotlivé skupiny prezentovaly své výstupy.

Byl to příjemně a zajímavě stravený den, ve kterém jsme si různými formami a technikami připomněli život a tvorbu tohoto českého velikána.


Fotogalerii k tomuto článku naleznete zde!
Přidal(a): Martina Burýšková, 19.09.2022
Nabídka zájmových kroužků

Vážení rodiče,

v sekci "KROUŽKY" ( v levé části webové stránky ZŠ) naleznete nabídku zájmových kroužků pro letošní školní rok 2022/23.

Zájmové kroužky budou zahájeny v říjnu 2022, kroužek se otevírá v případě zájmu (naplněnosti kapacity). Pokud máte zájem o více kroužků, tř. učitel/ka Vám dá další přihlášku.

vedení školy

Přidal(a): Marie Suchá, 12.09.2022
Po stopách Jaroslava Seiferta
Obrázek ke článku - Po stopách Jaroslava Seiferta

V letošním září si připomeneme 121. výročí od narození Jaroslava Seiferta, žižkovského rodáka a žáka naší školy.

Z tohoto důvodu se žáci 2. stupně ve středu 14. září zapojí do projektu Po stopách Jaroslava Seiferta.

Cílem projektu bude přiblížit žákům různými formami a technikami život a dílo českého básníka Jaroslava Seiferta.

Žáci budou pracovat formou workshopů, do kterých se budou předem registovat a pod záštitou vyučujících zpracují daný úkol.

Všechny skupiny představí své výstupy v aule školy.Přidal(a): Martina Burýšková, 06.09.2022
Ceny obědů pro žáky naší školy
Obrázek ke článku - Ceny obědů pro žáky naší školy

Vážení rodiče, 

z důvodů neustálého navyšování cen potravin jsme nuceni od 1.9.2022 zdražit o 5,- Kč cenu oběda pro žáky ZŠ. Ceny pro jednotlivé věkové kategorie jsou stanoveny takto:

1. stupeň (7-10 let) 31,- Kč

2. stupeň (11-14 let) 33,- Kč

3. stupeň (15 a více) 34,- Kč


Děkujeme za pochopení

Ivana Skopcová

vedoucí ŠJ

Přidal(a): Martin Kocman, 13.06.2022
Pomoc ukrajinským dětem
Obrázek ke článku - Pomoc ukrajinským dětem

V souvislosti s vojenskou invazí ruské armády na Ukrajinu bylo přijato do naší školy na 1. a 2. stupeň aktuálně 44 ukrajinských dětí, které hledají bezpečí a zázemí v České republice. Děti prchaly se svými maminkami nebo nejbližšími příbuznými mnohdy jen s nejnutnějšími věcmi. Naše škola poskytla, i díky MČ Prahy 3 a různých dalších organizací, potřebné pomůcky k výuce, od pastelek až po školní batohy. Zaměstnanci školy také finančně přispívají některým dětem na školní obědy. Ve škole probíhá intenzivní kurz českého jazyka a každodenní doučování základů českého jazyka, v odborných předmětech využíváme i dvojjazyčné pracovní listy a další výukové materiály.

Cílem je co nejrychleji integrovat tyto děti do běžného školního života.

Přejeme si, aby se ukrajinským dětem v naší škole líbilo.

Velký dík všem co pomáhají.....

vedení školy


Přidal(a): Zuzana Pfauserová, 12.04.2022
Adopce zvířete - papoušek nádherný
Obrázek ke článku - Adopce zvířete - papoušek nádherný

Dne 6. dubna 2022 se naše škola stala adoptivními rodiči papouška nádherného.

Image title

Přidal(a): Martin Kocman, 12.04.2022
Informace o rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 až 2027
Obrázek ke článku - Informace o rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 až 2027
Informace o rozpočtu na rok 2022 a o střednědobém výhledu rozpočtu na období 2023 až 2027 jsou zveřejněny na webu zřizovatele:Přidal(a): Martin Kocman, 18.02.2022
Praha 3 - Společné soužití 2021
Obrázek ke článku - Praha 3 - Společné soužití 2021

I v tomto školním roce navazujeme na spolupráci s odborem sociálních věcí MČ Praha 3 a zapojili jsme se do projektu obce na podporu integrace cizinců "Praha 3 - Společné soužití 2021", který je spolufinancován Ministerstvem vnitra České republiky.

Žáci cizinci mají díky tomuto projektu možnost navštěvovat v prostorách školy 2x týdně intenzivní kurz češtiny pro cizince a probíhají také kroužky doučování českého jazyka pro tyto žáky.

Tento projekt je pro děti s odlišným mateřským jazykem velmi přínosný, pomáhá jim k rychlejšímu zvládnutí základů  českého jazyka a seznamování se s naším prostředím a kulturou.

Přidal(a): Zuzana Pfauserová, 11.10.2021
Participativní rozpočtování

Dobrý den,

na naší škole se od tohoto týdne bude konat projekt participativního rozpočtování. Ve zkratce to znamená, že žáci budou vymýšlet, co by se na naší škole mohlo zlepšit, následně o svých nápadech hlasovat a nejlepší se realizují.  Celkově je na toto připraveno 25 000Kč.

Pokud by vás zajímaly podrobnosti, je připravena internetová stránka,kde se dozvíte více: https://d21p-production-a.web.app/zs-a-ms-jaroslava-seiferta-praha-3

Garant projektu Jan Pavlíček    

Přidal(a): Jan Pavlíček, 04.10.2021
Zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2026

Informace o rozpočtu na rok 2021 a o střednědobém výhledu rozpočtu na období 2022 až 2026 jsou zveřejněny na webu zřizovatele v sekci Samospráva/Zastupitelstvo/Rozpočet MČ Praha 3. 

www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/-rozpocet-mc-praha-3 .

Přidal(a): Marie Suchá, 14.01.2021
Elektronická žákovská knížka
Obrázek ke článku - Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

od školního roku 2016/2017 budou mít všichni žáci 2. stupně  pouze elektronickou žákovskou knížku určenou ke klasifikaci.

Veškerý obsah elektronické žákovské knížky naleznete na www.skolaonline.cz

Žákům byly sděleny jejich přístupové údaje a jsou pravidelně vedeni k tomu, aby si ověřovali stav své klasifikace na výše zmíněných stránkách. Během konání třídních schůzek dne 20.4.2016 Vám jako zákonným zástupcům žáků byly předány Vaše osobní přístupové kódy, které umožní oddělený přístup vás a vašich dětí.

Přístupové údajeVám budou předány opět začátkem školního roku 2016/17 přes ŽK Vašeho dítěte. Třídní učitel nalepí přístupové údaje do ŽK. Papírová ŽK je nadále důležitým dokladem žáka ZŠ, a omluvenky pouze do ŽK. Vaše případné dotazy budou zodpovězeny na 1. třídní schůzce dne 21.9.2016.

Návod jak sledovat klasifikaci naleznete na stránkách ŠkolaOnline a brzy i na školních stránkách. V případě potřeby se můžete obracet i elektronicky na adresu kocman@skolaseiferta.cz.

vedení školy a Ing.M.Kocman


Postup k úvodní registraci do ŠkolyOnline


Každý rodič obdrží následující informace:


Informace o aplikaci Škola OnLine a návod k registraciJméno: Jan
PIN: 123456789
Příjmení: Novák


K čemu slouží aplikace Škola OnLine?
Aplikace Škola OnLine je školský informační systém a je určena žákům základních, středních a vyšších odborných
škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím
o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.


Hlavní funkce aplikace Škola OnLine:
- průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování
- dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce
- informace o rozvrhu a suplování
- přehled probraného učiva
- možnost elektronicky omlouvat absenci dítěte
- elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
- přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování
- a mnoho dalšího


Kroky nutné k založení přístupu do aplikace Škola OnLine:


Pro získání přístupu do aplikace Škola OnLine je nejprve nutné se zaregistrovat. K registraci můžete využít
následující postup:


1. V internetovém prohlížeči přistupte na adresu http://portal.skolaonline.cz. Následně vpravo nahoře v sekci
Přihlášení klikněte na odkaz Registrace žáků a rodičů.
2. Pečlivě si přečtěte podmínky užívání aplikace Škola OnLine a v případě Vašeho souhlasu klikněte v dolní části
stránky na tlačítko Souhlasím.
3. Na nově zobrazené stránce budete vyzváni k zadání jména a příjmení osoby, pro kterou byl školou vygenerován
PIN (viz Údaje pro registraci), dále uvedete PIN a opíšete kontrolní řetězec.
4. Po správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko Ověření PINu. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně,
zobrazí se další stránka s registračními údaji. V případě, že bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo
k překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy
nebo náš hotline.
5. Po úspěšném ověření si zvolte uživatelské jméno a heslo, se kterými se budete do aplikace Škola OnLine
přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, budete vyzváni k výběru jiného. Přihlašovací
údaje je nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je budete používat při každém dalším přihlašování do aplikace Škola
OnLine.


Přihlášení do aplikace Škola OnLine:
Pokud jste se již zaregistrovali, můžete se přihlásit do aplikace Škola OnLine. Do svého webového prohlížeče zadejte
URL adresu http://portal.skolaonline.cz. Vpravo nahoře v sekci Přihlášení zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a
stiskněte tlačítko Přihlásit. Otevře se aplikace Škola OnLine.
Pod odkazem https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/ naleznete uživatelskou příručku, která Vám
usnadní práci s aplikací Škola OnLine a představí všechny její výhody a využití.Přidal(a): Martin Kocman, 24.02.2016
1
FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 605
Uvodní obrázek na školní galerii 671
Uvodní obrázek na školní galerii 611
Uvodní obrázek na školní galerii 644
Uvodní obrázek na školní galerii 605