ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Akce hrazené z příspěvku rodičů

Akce hrazené z příspěvků rodičů:

Kulturní akce:

Divadelní představení v MŠ i mimo ni (5-6x ročně)
Návštěva klauna Pepína
Kouzelnické představení
Koncerty (1-2x ročně)
Mikulášská nadílka.

Vánoce:

Vánoční jarmark
Vánoční nadílka
Výukové programy:

Ekocentrum Koniklec
Nyclatus aj.
Programy primární prevence
Masopustní karneval.

Dílny pro rodiče.

Celodenní a polodenní výlet.

Dětské odpoledne na oslavu MDD.

Dárečky k oslavám narozenin.


FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 53
Uvodní obrázek na školní galerii 42
Uvodní obrázek na školní galerii 57
Uvodní obrázek na školní galerii 64
Uvodní obrázek na školní galerii 20