ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Školné a další platby


Vážení rodiče, 


dle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon §23 odst.3, §35 odst.2 a §123 odst.5, vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání změněno vyhláškou 43/2006 §6 je stanovená :  


Ú p l a t a  z a  v z d ě l á v á n í (školné) v naší mateřské škole pro školní rok 2022/2023:  1100 , - Kč / měsíčně. 

Pro děti předškolního věku zdarma (v daný školní rok dovrší 6ti let věku)

Forma úhrady:

Trvalý příkaz k platbě převodem z účtu (sporožirem) si zadejte v rozmezí 18. - 26. dni v měsíci (od září do června),aby Vám platba nebyla sražena v době prázdnin, kdy je MŠ mimo provoz. Školné je splatné nejpozději k poslednímu dni předchozího měsíce.

Příkaz k úhradě
číslo účtu MŠ: 167940344/0300 
konstantní symbol: 1379 
variabilní symbol: je číslo Vašeho dítěte pro úhradu úplaty, dle seznamu v MŠ 

Kontrola plateb probíhá poslední den v měsíci, pokud v tento den není platba na našem účtě, nebude až do prokázání o zaplacení dítě do MŠ přijato.


Úplata za stravné:  43Kč za den pro děti do 6 let a 44Kč na den pro děti nad 6 let. 

Stravné plaťte bankou vedoucí školní jídelny na uvedené číslo: 556 041 / 0300


(jiné číslo účtu než školné a jiný variabilní symbol) vždy na celý měsíc dopředu, nejpozději k poslednímu dni předchozího měsíce (výjimkou je září–do 5. dne v září).


Vaše dotazy ke stravování směřujte přímo k hospodářce školy na tel.:222 721 542.


FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 56
Uvodní obrázek na školní galerii 64
Uvodní obrázek na školní galerii 56
Uvodní obrázek na školní galerii 20
Uvodní obrázek na školní galerii 57