ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Školné a další platby


Vážení rodiče, 


dle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon §23 odst.3, §35 odst.2 a §123 odst.5, vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání změněno vyhláškou 43/2006 §6 je stanovená :  


Ú p l a t a  z a  v z d ě l á v á n í (školné) v naší mateřské škole pro školní rok 2023/2024:  1100 , - Kč / měsíčně. 

Pro děti předškolního věku zdarma (v daný školní rok dovrší 6ti let věku)

Forma úhrady:

Trvalý příkaz k platbě převodem z účtu (sporožirem) si zadejte k 20 dni v měsíci (od září do června),aby Vám platba nebyla sražena v době prázdnin, kdy je MŠ mimo provoz. Školné je splatné nejpozději k poslednímu dni předchozího měsíce.

Příkaz k úhradě
číslo účtu MŠ: 167940344/0300 
konstantní symbol: 1379 
variabilní symbol: je číslo Vašeho dítěte pro úhradu úplaty, dle seznamu v MŠ 

Kontrola plateb probíhá poslední den v měsíci, pokud v tento den není platba na našem účtě, nebude až do prokázání o zaplacení dítě do MŠ přijato.


Úplata za stravné:  50Kč za den pro děti do 6 let a 51Kč na den pro děti nad 6 let. 

Stravné plaťte bankou vedoucí školní jídelny na uvedené číslo: 556 041 / 0300


(jiné číslo účtu než školné a jiný variabilní symbol) vždy na celý měsíc dopředu, nejpozději k poslednímu dni předchozího měsíce (výjimkou je září–do 5. dne v září).


Vaše dotazy ke stravování směřujte přímo k vedoucí školní jídelny paní Skopcové na tel.: 222 712 500 nebo skopcova@skolaseiferta.cz


FOTOGALERIE