ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

AKTUALITY

Dělení dětí do tříd

Vážení rodiče, 

vzhledem ke stále zhoršující se epidemické situaci a nedostatku personálu Vás chceme informovat, že po dobu minimálně týden, bude v odpoledních hodinách dělena modrá třída do zelené a žluté. 

Děkujeme za pochopení 

Přidal(a): Lucie Haklová, 01.12.2021
INFORMACE MŠMT PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OD 22.11.2021

Dobrý den,

INFORMACE MŠMT PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OD 22.11.2021 k nahlédnutí zde.

Pokyn ke screeningovému testování listopad 2021 k nahlédnutí zde.

Přidal(a): Martin Kocman, 21.11.2021
Fotografování
Obrázek ke článku - Fotografování

V úterý 5. 10. proběhne v MŠ fotografování jednotlivců. Celková cena je 370 Kč, v této ceně je portrét na plátně a běžná sada fotografií s vánočním motivem. 

Přidal(a): Lucie Haklová, 30.09.2021
Přítomnost dětí v MŠ - dotazník
Obrázek ke článku - Přítomnost dětí v MŠ - dotazník


Vážení rodiče,

na email Vám byl odeslán dotazník ohledně přítomnosti dětí v termínech: pondělí 27.9. 2021, (28. 9. 2021 je státní svátek) a v době podzimních prázdnin 27.10. a 29. 10. 2021 (28.10. 2021 je státní svátek). Žádáme o vyjádření do neděle 19.9. 

Odkaz na dotazník naleznete i zde.

Děkujeme za spolupráci
Vedení školy


Přidal(a): Lucie Haklová, 12.09.2021
Třídní shcůzky
Obrázek ke článku - Třídní shcůzky


Vážení rodiče, 

zveme Vás na první třídní shcůzku v novém školním roce. Ve středu 1. 9. 2021 proběhne třídní shcůzka ve všech třídách naší MŠ. Prosíme dostavte se v 16:55 do třídy, do které dochází Vaše dítě. Dozvíte se důležité informace k novému školnímu roku a seznámíte se s třídními učitelkami. 

Těšíme se na Vás 

Vedení školy


Přidal(a): Lucie Haklová, 23.08.2021
Školní rok 2021/2022
Obrázek ke článku - Školní rok 2021/2022

V novém školním roce se sejdeme jako vždy 1. 9. 2021 provoz MŠ bude dle běžné otevírací doby 7:00 - 17:30. Příchod dětí je stanoven na 7:00 - 8:20, odchod dětí po obědě 12:30 - 13:00 a dále pak 14:30 - 17:20. V prvních 14 dnech je pro nejmenší děti, tedy děti z modré třídy možné využít tzv. adaptační program, o kterém Vás budou informovat přímo paní učitelky 1. 9.  

Stále platí zvýšená hygienická opatření a ve všech prostorách je povinnost nosit respirátor FFP2. 

Podle podmínek platných k dnešnímu dni jsou osoby (zákonní zástupci) povinny informovat školy o cestách do zahraničí dětí a žáků v posledních 14 dnech. Podtrhuji, že jde o povinnost zákonných zástupců, škola není povinna tyto informace získávat. Povinnost byla stanovena v Ochranném opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 23. 8. 2021 do odvolání), stejně tak v předchozí verzi tohoto Opatření. Informace jsou shrnuty také v materiálu Informace pro školy a školská zařízení– režim návratu ze zahraničí MŠMT ze dne 12. 7. 2021.

Děti a žáci jsou povinni absolvovat PCR nebo ATG test podle stanovených pravidel rozlišených podle rizikovosti dané země (např. u zemí s extrémním rizikem je nutné PCR test absolvovat mezi 5.-14. dnem po návratu,do předložení negativního výsledku testu je nutná samoizolace). Do doby předložení negativního testu škola neumožní osobní přítomnost dítěte/žáka. (Uplatňuje se, pokud je škola vprovozu.) Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na očkované nebo ty, kteří prodělali onemocnění COVID.

Dětem bude před vstupem do MŠ měřena tepota a děti vykazující známky nachlazení či jiné nemoci nebudou do MŠ přijaty.

Platby za školkovné a stravné prosím posílejte až po přidělení variabilního symbolu. 

Další informace vám přijdou těsně před nástupem do MŠ na váš email. 

1. 9. se na Vás těšíme v 16:55 na třídních schůzkách. 


Přidal(a): Lucie Haklová, 23.08.2021
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
Obrázek ke článku - Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Vážení rodiče, 

děkujeme všem za účast v přijímacím řízení. 

Zde naleznete čísla nově přijatých dětí pro školní rok 2021/2022:


7986599936
9289072384
3114207472
5881143808
7452385792
4119296768
2464318464
5176636672
5753739776
6396995072
3791797763
6229957126
3675722752
7106549762
8994860162
6170679808
3585480968
6457871872
9710897024
1244423424
6344942086
6391704576
7364752896
2306279168
2965099522
4918061056
1920124928
5725335552
7183347712
3912282722
5013193216
2068913924
3352770048
4116006912
6714061365


Vedení školy

Přidal(a): Lucie Haklová, 01.06.2021
Prezentace MŠ

Vážení rodiče, 

dovolte, abychom Vás pozvali, místo dne otevřených dveří, na pětiminutovou prohlídku naší MŠ online. 

PREZENTACE JE KE STAŽENÍ ZDE.

Přidal(a): Martin Kocman, 29.04.2020
Důležité informace pro školní rok 2021/2022


Způsob omlouvání nepřítomnosti dítěte:

Od 4.9.2017 lze nepřítomnost dítěte omlouvat do 8:00 (v první den nepřítomnosti) pouze písemně:

1) Elektronicky na emailovou adresu obou třídních učitelek

2) SMS zprávou na 

                            žlutá a oranžová třída 770 179 646

                            zelená a modrá třída 778 973 184

3) Do omluvných listů v jednotlivých třídách.

Telefonické omluvy nebudou akceptovány!

Dítě je do MŠ přijato pouze za podmínky, že je zdravé.

 V případě že má dítě trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelenou rýmu, červené spojivky očí, vši apod. jedná se o příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola dítě v takovémto stavu nepřijme k denní docházce do doby, doud nebude dítě zdravé. 

K této změně dochází z důvodů jasné prokazatelnosti omluvených dnů dítěte a předcházení tak nepříjemností s vyúčtováním stravného za jednotlivá období.


 Oddělení MŠ:


1. Modrá třída 

          

            Učitelky:Gáalová Miriam a Makajová Iveta


2. Zelená třída


              Učitelky: Bc. Dobruská Denisa a Mikšíková Tereza                          


3. Oranžová třída 

             Učitelky: Zbrojová Petra a Machová Tamara


 4. Žlutá třída 
      
                Učitelky:Kazmarová Jana a Knappová Ema


    
            Scházení a rozcházení dětí:


Od 7:00 do 8:00 se děti schází v zelené třídě v 1. patře. 

V 8:00 se rozejdou do svých tříd.

Od 17:00 si děti vyzvedávejte v oranžové třídě.

Zvoňte, prosím, na oddělení, do kterých Vaše dítě patří (bude zveřejněno na nástěnkách v jednotlivých podlaží).


Děti se předávají a vyzvedávají ve třídách! Dítě musí být vždy předáno do rukou učitelky!


Příchod do MŠ do 8:20, v 8:30 musí být děti ve třídách.

V 8:30 se MŠ uzamyká a děti přecházejí na svačinku do jídelny. 

(Výjimkou jsou doložené návštěvy lékaře apod., které jsou předem domluvené)

Vyzvedávání dětí nejpozději v 17:20

V 17:30 se spouští  zabezpečovací systém.


Prosíme, o důsledné dodržování výše uvedeného. V opačném případě se jedná o hrubé porušení školního řádu mateřské školy.


Platby


Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 900 Kč je splatná vždy k poslednímu dni v předcházejícím měsíci (Platby na následující měsíc prosím posílejte mezi 18. - 26. dnem v měsíci) na číslo účtu:167940344/0300. Variabilní symboly Vám sdělí třídní učitel. V případě, že nebude platba k poslednímu dni předcházejícího měsíce na našem účtě, jedná se o porušení školního řádu mateřské školy.


Pro školní rok 2021/2022 bude platit stejný variabilní symbol pro školní stravování i pro úplatu za předškolní vzdělávání!!


Úhrada stravného bankovním převodem na číslo účtu školní jídelny: 556041/0300. Variabilní symboly budou nově přijatým dětem přiděleny v prvním školním týdnu, stávající děti používají již přidělený variabilní symbol. Výše stravné za den: 36 Kč do 6 let, 37 Kč nad 6 let. V průměru se jedná o 21 dnů za měsíc. Stravné je splatné k poslednímu dni v předcházejícím měsíci. Výjimkou je září, kde je splatnost stravného neprodleně po obdržení variabilního symbolu.

 

Děkujeme a těším se na Vaši spolupráci.


 Vedení školy


Přidal(a): Lucie Haklová, 02.11.2018
1
FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 20
Uvodní obrázek na školní galerii 51
Uvodní obrázek na školní galerii 28
Uvodní obrázek na školní galerii 57
Uvodní obrázek na školní galerii 27