ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

AKTUALITY

Změna výše úplaty za vzdělávání v MŠ od září 2024

Usnesením Rady městské části Praha 3 č. 391, ze dne 29.5.2024, bude výše měsíční úplaty za vzdělávání v mateřských školách Prahy 3 ve výši 1300,-Kč od září 2024.

Usnesení ke stažení ZDE.

Dle novely školského zákona výši úplaty stanovuje zřizovatel, nikoliv ředitel/ka školy.

Ostatní pravidla zůstávají beze změn.

vedení školy

Přidal(a): Martin Kocman, 11.06.2024
Seznam přijatých dětí do MŠ na rok 2024/25

Seznam přijatých dětí  do MŠ na rok 2024/25 naleznete zde.

Přidal(a): Martin Kocman, 29.05.2024
Třídní schůzka - nové děti.

Vážení rodiče,

nově přijatých dětí do naší mateřské školy. Úvodní třídní schůzka se bude konat dne 19.6.2024 od 15.30h v zelené třídě.

Těšíme se na vás.

Přidal(a): Jana Kazmarová, 29.05.2024
Balíček okamžité pomoci Pražanům
Obrázek ke článku - Balíček okamžité pomoci Pražanům

Vážení rodiče,

z důvodu zvyšování finanční náročnosti pro Vás připravil Magistrát hl. m. Prahy opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2023/24.


Bližší informace zde:

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadu inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024

Vnitřní směrnice k realizaci opatření „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“


vedení školy

Přidal(a): Martin Kocman, 06.09.2023
Důležité informace pro školní rok 2023/2024


Způsob omlouvání nepřítomnosti dítěte:

Od 1.9.2023 lze nepřítomnost dítěte omlouvat do 8:00 (v první den nepřítomnosti) pouze písemně:

přes mobilní aplikaci Naše MŠ.


V případě nustnosti nahlásit pozdní příchod využijte prosím následujícíc telefonní čísla: 

                           červená a zelená třída 770 179 646

                            oranžová a žlutá třída 778 973 184


Dítě je do MŠ přijato pouze za podmínky, že je zdravé.

 V případě že má dítě trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelenou rýmu, červené spojivky očí, vši apod. jedná se o příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu!

 Škola dítě v takovémto stavu nepřijme k denní docházce do doby, doud nebude dítě zdravé.  Oddělení MŠ:


1. Zelená třída:

          

            Učitelky: Jana Kazmarová a Bronislava Kočková


2. Červená třída:


              Učitelky: Veselá Marcela  a   Tetiana Vaidulych    

              Asistentka pedagoga: Daniela Kohútová     


3. Oranžová třída:

              Učitelky: Mgr. Gáalová Miriam a Makajová Iveta


 4. Žlutá třída: 
      
                Učitelky: Anna Jagriková a Natalia Hetsko


    
 Scházení a rozcházení dětí:


Od 7:00 do 7:30 se děti schází v zelené třídě v 1. patře. 

V 7:30 se rozejdou do svých tříd.

Od 16:30 se děti spojují viz. magnety u dveří.

Zvoňte, prosím, na oddělení, do kterých Vaše dítě patří.


Děti se předávají a vyzvedávají ve třídách! Dítě musí být vždy předáno do rukou učitelky!


Příchod do MŠ do 8:15h, v 8:20 musí být děti ve třídách.

V 8:30 se MŠ uzamyká a děti přecházejí na svačinku do jídelny. 

(Výjimkou jsou  návštěvy lékaře apod., které jsou předem domluvené s třídní paní učitelkou)

Vyzvedávání dětí nejpozději v 17:15h

V 17:30 se spouští  zabezpečovací systém.


Prosíme, o důsledné dodržování výše uvedeného. V opačném případě se jedná o hrubé porušení školního řádu mateřské školy.


Platby


Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 1100 Kč je splatná vždy k poslednímu dni v předcházejícím měsíci (Platby na následující měsíc prosím posílejte k 20 dni v měsíci na číslo účtu:167940344/0300. Variabilní symboly Vám sdělí třídní učitel. V případě, že nebude platba k poslednímu dni předcházejícího měsíce na našem účtě, jedná se o porušení školního řádu mateřské školy.


Pro školní rok 2023/2024 bude platit stejný variabilní symbol pro školní stravování i pro úplatu za předškolní vzdělávání!!


Úhrada stravného bankovním převodem na číslo účtu školní jídelny: 556041/0300. Variabilní symboly budou nově přijatým dětem přiděleny v prvním školním týdnu, stávající děti používají již přidělený variabilní symbol. Výše stravné za den: 50 Kč do 6 let, 51 Kč nad 6 let. V průměru se jedná o 21 dnů za měsíc. Stravné je splatné k poslednímu dni v předcházejícím měsíci. Výjimkou je září, kde je splatnost stravného neprodleně po obdržení variabilního symbolu.

 

Děkujeme a těším se na Vaši spolupráci.


 Vedení školy


Přidal(a): , 02.11.2018
1
FOTOGALERIE