dite
dite
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS
AKTUALITY
Podzimní prázdniny a ředitelské volno ve škole

Vážení rodiče, informujeme Vás, že:

28. 10. je státní svátek - školka je zcela uzavřena

29. 10. - 30. 10. probíhají v základních školách podzimní prázdniny - prosíme nahlaště zájem o MŠ u svých třídních učitelek.

31. 10. - 1. 11. je vyhlášeno pro základní školu a školní družinu z organizačních a technických důvodů  (podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění) ředitelské volno - vzhledem k tomu, že již mnoho rodičů nahlásilo nepřítomnost dětí v MŠ i v tyto dny, prosím informujte paní učitelky ve své třídě, zda budete v těchto dnech školku navštěvovat. 


Děkujeme za informace

Vedení školy


Přidal(a): Lucie Haklová, 09.10.2019
Znovu ve školce

Vítáme všechny děti i rodiče v novém školním roce. Prosíme sledujte nástěnky jednotlivých tříd, paní učitelky Vás tam budou informovat o nastávajících akcích. V sekci "Ze života školky" najdete informace týkající se připravovaných akcí pro celou MŠ. 

Těšíme se na další společnou spolupráci. 

Přidal(a): Lucie Haklová, 12.09.2019
Důležité informace pro školní rok 2019/2020


Způsob omlouvání nepřítomnosti dítěte:

Od 4.9.2017 lze nepřítomnost dítěte omlouvat do 8:00 (v první den nepřítomnosti) pouze písemně:

1) Elektronicky na emailovou adresu: ms.j.seiferta@seznam.cz.

2) SMS zprávou na 770 179 646.

3) Do omluvných listů v jednotlivých třídách.

Telefonické omluvy nebudou akceptovány!


K této změně dochází z důvodů jasné prokazatelnosti omluvených dnů dítěte a předcházení tak nepříjemností s vyúčtováním stravného za jednotlivá období.


 Oddělení MŠ:


1. Oddělení  Modrá třída (2,5 - 3 roky)


            Učitelky:Bc. Veronika Adamcová a Jana Kazmarová


2. Oddělení Zelená třída (3 - 4 roky)


           Učitelky: Bc. Aneta Vlková a Karolína Antošová Dis.                              


3. Oddělení Oranžová třída (Předškoláci)


              Učitelky: Petra Zbrojová a Bc. Božena Voldřichová


 4. Oddělení Žlutá třída (4 - 5 let)


            Učitelky: Iveta Makajová a Tamara Machová
            Asistentka pedagoga: Silvie Plevová Dis.


  Scházení a rozcházení dětí:


Od 7:00 do 8:00 se děti schází v zelené třídě v 1. patře. 

V 8:00 se rozejdou do svých tříd.

Od 17:00 si děti vyzvedávejte v oranžové třídě.

Zvoňte, prosím, na oddělení, do kterých Vaše dítě patří (bude zveřejněno na nástěnkách v jednotlivých podlaží).


Děti se předávají a vyzvedávají ve třídách! Dítě musí být vždy předáno do rukou učitelky!


Příchod do MŠ do 8:20, v 8:30 musí být děti ve třídách.

V 8:30 se MŠ uzamyká a děti přecházejí na svačinku do jídelny. 

(Výjimkou jsou doložené návštěvy lékaře apod., které jsou předem domluvené)

Vyzvedávání dětí nejpozději v 17:20

V 17:30 se spouští  zabezpečovací systém.


Prosím, o důsledné dodržování výše uvedeného. V opačném případě se jedná o hrubé porušení školního řádu mateřské školy.


Platby


Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 850 Kč je splatná vždy k poslednímu dni v předcházejícím měsíci (Platby na následující měsíc prosím posílejte mezi 18. - 26. dnem v měsíci) na číslo účtu:167940344/0300. Variabilní symboly Vám sdělí třídní učitel. 


Pro školní rok 2019/2020 bude platit stejný variabilní symbol pro školní stravování i pro úplatu za předškolní vzdělávání!!


Úhrada stravného bankovním převodem na číslo účtu školní jídelny: 556041/0300. Variabilní symboly budou nově přijatým dětem přiděleny v prvním školním týdnu, stávající děti používají již přidělený variabilní symbol. Výše stravné za den: 36 Kč do 6 let, 37 Kč nad 6 let. V průměru se jedná o 21 dnů za měsíc. Stravné je splatné k poslednímu dni v předcházejícím měsíci. Výjimkou je září, kde je splatnost stravného neprodleně po obdržení variabilního symbolu.

 

Děkujeme a těším se na Vaši spolupráci.


 Vedení školy


Přidal(a): Lucie Haklová, 02.11.2018
1
FOTOGALERIE
25
7
12
21
47