ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

AKTUALITY

Přerušení provozu

Vážení rodiče, 

na základě usnesení rady městské části Praha ze dne 5.12. 2022 bude v naší MŠ přerušen provoz ve dnech 27.12. 2022 - 30.12.2022. 

Děkujeme za pochopení 


Obsah usnesení: 

Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění v § 3 umožňuje provoz mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit, nebo přerušit.

Na základě dotazníkového šetření mezi rodiči ve všech mateřských školách vyplynulo, že zájem o
docházku dětí v době vánočních prázdnin je minimální.


Z tohoto důvodu a ve snaze o úsporu finančních prostředků na provoz MŠ (náklady na energie, stravování) je předložen návrh na přerušení provozu mateřských škol zřízených MČ Praha 3. Termíny přerušení provozu jednotlivých mateřských škol se liší dle potřeb rodičů, které vyplynuly z výsledků dotazníkového šetření.

V naší MŠ je možnost docházky ješte dne 23.12.2022 (pátek), nástup možný od 2.1.2023 (pondělí).

V případě dotazu se obraťte na své paní učitelky třídy.


Přidal(a): , 08.12.2022
Mikuláš
Obrázek ke článku - Mikuláš

Vážení rodiče,
v pondělí 5.12. nás v dopoledních hodinách navštíví Mikuláš se svou družinou. Projde jednotlivé třídy, rozdá malou nadílku a poslechne si, jak děti umí s paní učitelkou zpívat či recitovat.

Pokud děti budou chtít mohou v tento den mít na sobě kostým čertíka či andílka.

Přidal(a): , 30.11.2022
17. Listopadu

Dne 17. listopadu 2022 (čtvrtek) je státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii, škola je uzavřena.

V pátek 18.11.2022 je zajištěn běžný provoz MŠ. 

vedení školy

Přidal(a): , 15.11.2022
Balíček okamžité pomoci Pražanům
Obrázek ke článku - Balíček okamžité pomoci Pražanům
Vážení rodiče,
z důvodu zvyšování finanční náročnosti pro Vás připravil Magistrát hl. m. Prahy opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2022/23.

Bližší informace ZDE.

vedení školy
Přidal(a): , 30.09.2022
Státní svátek
Obrázek ke článku - Státní svátek

Vážení rodiče, 

ve středu 28. 9. 2022 je státní svátek - Den české státnosti. V tento dej bude MŠ uzavřena. 

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

Přidal(a): , 27.09.2022
1. září 2022

Vážení rodiče, 

během 30.8. Vám přijdou na email veškeré informace ohledně nástupu a provozu vašich dětí od 1.9. 2022. 

Všichni se již na Vás i děti těšíme. Prosíme počítejte s krátkou třídní schůzkou hned 1.9. od 16:30.

Těšíme se na Vás

Přidal(a): , 29.08.2022
Letní provoz

Od 18.8. 2022 funguje v naší MŠ letní provoz pro děti, které k nám docházejí. V provozu je jedna třída. Provoz MŠ je jako obvykle od 7h do 17:20. 

Přidal(a): , 26.08.2022
Stravné a školné pro školní rok 2022/2023
Obrázek ke článku - Stravné a školné pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

vzhledem ke zdražování "všeho" Vás cheme informovat o změně úplaty školného a stravného od září 2022. Školné je stanoveno na 1100Kč za jeden měsíc a je splatné vždy k poslednímu dni předchozího měsíce. Stravné je stanoveno na 43Kč za den pro děti do 6 let a 44Kč na den pro děti nad 6 let. 

Děkujeme za pochopení


Přidal(a): , 13.06.2022
Prezentace MŠ

Vážení rodiče, 

dovolte, abychom Vás pozvali, místo dne otevřených dveří, na pětiminutovou prohlídku naší MŠ online. 

PREZENTACE JE KE STAŽENÍ ZDE.

Přidal(a): Martin Kocman, 29.04.2020
Podzimní tvoření s rodiči
Obrázek ke článku - Podzimní tvoření s rodiči

Milí rodiče, děkujeme za vaši účast na podzimním tvoření v naší školce (foto k nahlédnutí v galerii). Doufáme, že jste se společně s dětmi trošku zabavili a domů si odnášíte opravdu krásné svícny. Budeme se opět na vás těšit na dalších akcích. S pozdravem p.učitelky z oranžové třídy Ivet a Mya :-) 

Přidal(a): Miriam Gaálová, 02.11.2022
Důležité informace pro školní rok 2022/2023


Způsob omlouvání nepřítomnosti dítěte:

Od 1.9.2022 lze nepřítomnost dítěte omlouvat do 8:00 (v první den nepřítomnosti) pouze písemně:

přes mobilní aplikaci Naše MŠ


V případě nustnosti nahlásit pozdní příchod využijte prosím následujícíc telefonní čísla 

                            žlutá a oranžová třída 770 179 646

                            zelená a modrá a červená třída 778 973 184


Telefonické omluvy nebudou akceptovány!


Dítě je do MŠ přijato pouze za podmínky, že je zdravé.

 V případě že má dítě trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelenou rýmu, červené spojivky očí, vši apod. jedná se o příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola dítě v takovémto stavu nepřijme k denní docházce do doby, doud nebude dítě zdravé. 

K této změně dochází z důvodů jasné prokazatelnosti omluvených dnů dítěte a předcházení tak nepříjemností s vyúčtováním stravného za jednotlivá období.


 Oddělení MŠ:


1. Modrá třída 

          

            Učitelky: Tomanová Petra a Mgr. Kostiuk Larysa


2. Zelená třída


              Učitelky: Veselá Marcela  a Mgr. Piklová Alžběta                        


3. Oranžová třída 

              Učitelky: Mgr. Gáalová Miriam a Makajová Iveta


 4. Žlutá třída 
      
                Učitelky: Kazmarová Jana a Bc. Dobruská Denisa


    
            Scházení a rozcházení dětí:


Od 7:00 do 8:00 se děti schází v zelené třídě v 1. patře. 

V 8:00 se rozejdou do svých tříd.

Od 17:00 si děti vyzvedávejte v oranžové třídě.

Zvoňte, prosím, na oddělení, do kterých Vaše dítě patří (bude zveřejněno na nástěnkách v jednotlivých podlaží).


Děti se předávají a vyzvedávají ve třídách! Dítě musí být vždy předáno do rukou učitelky!


Příchod do MŠ do 8:20, v 8:30 musí být děti ve třídách.

V 8:30 se MŠ uzamyká a děti přecházejí na svačinku do jídelny. 

(Výjimkou jsou doložené návštěvy lékaře apod., které jsou předem domluvené)

Vyzvedávání dětí nejpozději v 17:20

V 17:30 se spouští  zabezpečovací systém.


Prosíme, o důsledné dodržování výše uvedeného. V opačném případě se jedná o hrubé porušení školního řádu mateřské školy.


Platby


Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 1100 Kč je splatná vždy k poslednímu dni v předcházejícím měsíci (Platby na následující měsíc prosím posílejte mezi 18. - 26. dnem v měsíci) na číslo účtu:167940344/0300. Variabilní symboly Vám sdělí třídní učitel. V případě, že nebude platba k poslednímu dni předcházejícího měsíce na našem účtě, jedná se o porušení školního řádu mateřské školy.


Pro školní rok 2022/2023 bude platit stejný variabilní symbol pro školní stravování i pro úplatu za předškolní vzdělávání!!


Úhrada stravného bankovním převodem na číslo účtu školní jídelny: 556041/0300. Variabilní symboly budou nově přijatým dětem přiděleny v prvním školním týdnu, stávající děti používají již přidělený variabilní symbol. Výše stravné za den: 43 Kč do 6 let, 44 Kč nad 6 let. V průměru se jedná o 21 dnů za měsíc. Stravné je splatné k poslednímu dni v předcházejícím měsíci. Výjimkou je září, kde je splatnost stravného neprodleně po obdržení variabilního symbolu.

 

Děkujeme a těším se na Vaši spolupráci.


 Vedení školy


Přidal(a): , 02.11.2018
1
FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 75
Uvodní obrázek na školní galerii 77
Uvodní obrázek na školní galerii 75
Uvodní obrázek na školní galerii 77
Uvodní obrázek na školní galerii 77