dite
dite
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS
AKTUALITY
Výsledky zápisu do MŠ

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020,

zápis probíhal ve dnech 6. 5. - 7. 5. 2019 v budově mateřské školy

Na školní rok 2019/2020 jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání děti s registračními čísly :

M001, M002, M003, M004, M005, M006, M008, M009, M010, M016, M017, M018, M019, M020, M021, M022, M023, M024, M025, M026, M028, M029, M030, M032, M033, M034, M035


Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání doručováno v písemné podobě, zákonní zástupci však mají možnost si o toto rozhodnutí ve škole požádat.

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V Praze dne 20. 5. 2019 Mgr. Lucie Haklová

Zveřejněno dne 20. 5. 2019 Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání


Přidal(a): Lucie Haklová, 20.05.2019
Výběrové řízení

Do našeho kolektivu přijmeme kvalifikovaného pedagoga na plný úvazek od 19. 8. 2019. CV zasílejte na email haklova@skolaseiferta.cz.

Přidal(a): Lucie Haklová, 16.05.2019
Vítání občánků na radnici

V termínech 15.,23.,30.5 půjdou vybrané děti, z naší Mš s paní učitelkou Petrou na radnici, kde budou zpívat na akci Vítání občánků

Přidal(a): Paula Petríková, 02.05.2019
Důležité informace pro školní rok 2018/2019


Způsob omlouvání nepřítomnosti dítěte:

Od 4.9.2017 lze nepřítomnost dítěte omlouvat do 8:00 (v první den nepřítomnosti) pouze písemně:

1) Elektronicky na emailovou adresu: ms.j.seiferta@seznam.cz.

2) SMS zprávou na 770 179 646.

3) Do omluvných listů v jednotlivých třídách.

Telefonické omluvy nebudou akceptovány!


K této změně dochází z důvodů jasné prokazatelnosti omluvených dnů dítěte a předcházení tak nepříjemností s vyúčtováním stravného za jednotlivá období.


 Oddělení MŠ:


1. Oddělení  Modrá třída (2,5 - 3 roky)


            Učitelky: Bc. Aneta Vlková a Karolína Antošová Dis.


2. Oddělení Zelená třída (předškoláci)


            Učitelky: Mgr. Lucie Haklová a Iveta Makajová                              


3. Oddělení Oranžová třída (3 - 4 roky)


              Učitelky: Bc. Paula Petríková a Petra Zbrojová


 4. Oddělení Žlutá třída (4 - 5 let)


            Učitelky: Bc. Veronika Adamcová a Michaela Baudyšová
            Asistentka pedagoga: Dana Plisková 


 
Seznamy dětí budou vyvěšeny na informativních nástěnkách v jednotlivých podlaží.


 Scházení a rozcházení dětí:


Od 7:00 do 8:00 se děti schází v zelené třídě v 1. patře. 

V 8:00 se rozejdou do svých tříd.

Od 17:00 si děti vyzvedávejte v oranžové třídě.

Zvoňte, prosím, na oddělení, do kterých Vaše dítě patří (bude zveřejněno na nástěnkách v jednotlivých podlaží).


Děti se předávají a vyzvedávají ve třídách! 


Příchod do MŠ do 8:20, v 8:30 musí být děti ve třídách.

V 8:30 se MŠ uzamyká a děti přecházejí na svačinku do jídelny. 

(Výjimkou jsou doložené návštěvy lékaře apod.)

Vyzvedávání dětí nejpozději v 17:20

V 17:30 se spouští  zabezpečovací systém.


Prosím, o důsledné dodržování výše uvedeného. V opačném případě se jedná o hrubé porušení školního řádu mateřské školy.


Platby


Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 850 Kč je splatná vždy k 10. dni v daném měsíci na číslo účtu:167940344/0300. Variabilní symboly naleznete na informativní nástěnkách. 


Pro školní rok 2018/2019 bude platit stejný variabilní symbol pro školní stravování i pro úplatu za předškolní vzdělávání!!


Úhrada stravného bankovním převodem na číslo účtu školní jídelny: 556041/0300. Variabilní symboly budou nově přijatým dětem přiděleny v prvním školním týdnu, stávající děti používají již přidělený variabilní symbol. Výše stravné za den: 36 Kč do 6 let, 37 Kč nad 6 let. V průměru se jedná o 21 dnů za měsíc. Stravné je splatné k poslednímu dni v předcházejícím měsíci. Výjimkou je září, kde je splatnost stravného neprodleně po obdržení variabilního symbolu.

 

Děkujeme a těším se na Vaši spolupráci.


 Vedení školy


Přidal(a): Lucie Haklová, 02.11.2018
1
FOTOGALERIE