dite
dite
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS
AKTUALITY
Zápisy do MŠ

Plánovaný termín zápisu do mateřských škol byl stanoven na 4. a 5. května 2020. Termín zápisu se ale může změnit s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Sledujte webové stránky úřadu i jednotlivých školek. Předpokládáme, že zápis proběhne bez účasti dětí a osobní účast rodičů bude minimalizována. Každá mateřská škola bude mít na svých webových stránkách ke stažení formulář Žádosti k zápisu do mateřské školy a podrobné informace, jak postupovat.“

Přidal(a): Lucie Haklová, 01.04.2020
Informace k zápisu do 1.třídy a PT


Zápis proběhne v původním termínu 14. 4. a 15. 4. 2020, v době od 12 - 18 hodin v budově školy, bez přítomnosti dětí.

Tiskopis žádosti k přijetí do 1. třídy, nebo PT je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy. Je možné jej vyplnit předem a přinést vyplněný (kdo nemá možnost, vyplní ve škole). Při podání žádosti bude přidělen kód, pod kterým bude uchazeč veden.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte, OP rodiče k ověření místa trvalého pobytu (což je kritériem pro přijetí). To je také i hlavním důvodem, proč nelze provést podání zcela distančně.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce školy do 5.5.2020.

K zápisu využijte rezervační systém ZDE. Vyberte si datum a čas, zaregistrujte se. Kdo nemá možnost registrace dorazí mezi 17 - 18 hodinou ( bez registrace ).

Vzhledem k současné situaci chceme zamezit shlukování většího počtu lidí, prosím dostavte se v roušce, naše setkání bude trvat jen pár minut.

Podání žádosti o odklad probíhá ve stejném termínu. Chápeme, že je nyní obtížné získat potřebná potvrzení, na odklad je čas do konce května. Bylo by dobré předat škole zprávu, že o odklad budete mít zájem. (info@skolaseiferta.cz)

Za vzniklé komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.


Přidal(a): Lucie Haklová, 01.04.2020
Školkovné

Žádáme rodiče, 

aby měsíční platby prozatím hradili dle předpisu. 

Ve chvíli opětovného otevření mateřské školy budou přeplatky na "školkovném" převedeny na další období či následně vráceny platby odesílateli (na konci školního roku).

Stravné bude vyúčtováno k 30.6. (děti jsou po dobu uzavření objektu mateřské školy automaticky odhlášeny).

Vzhledem k tomu, že byl provoz naší MŠ přerušen od 18. 3. 2020 vč., vychází poměrná výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2020 ve výši 450,- Kč.

Stanovení úplaty v následujících měsících bude oznámeno dle situace. Prosíme o sledování webových stránek MŠ.

Řídíme se dle platné vyhlášky, více zde.

V případě dotazů či nejasností se nás s důvěrou obraťte.

Přejeme pevné nervy a hodně zdraví.

Vedení MŠ

Přidal(a): Lucie Haklová, 30.03.2020
Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,

žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavžení školy ke stažení zde.

Žádost si vytiskněte, vyplňte a zašlete mejlem na haklova@skolaseiferta.cz, škola formulář potvrdí a zašle Vám zpět.

Formuláře jsou k dispozici i v tištěné podobě na vrátnici školy, možno vyzvednout v pracovní dny od 8 - 12 hodin.

Děkujeme za spolupráci,

vedení školy


Přidal(a): Martin Kocman, 18.03.2020
Uzavření MŠ

Od zítra tj 18. 3. 2020 (středa) na doporučení zřizovatele MČ Praha 3 bude přerušen provoz MŠ do odvolání,  na základě současné epidemiologické situace a jejich dopadů. 

Přidal(a): Lucie Haklová, 17.03.2020
Omezení provozu


Vážení rodiče,

k současné situaci ve školce vám podáváme tuto informaci:

Dnes, v úterý 17. 3. 2020, nepřišlo do MŠ  žádné dítě.

V pondělí 16. 3 2020 proběhla mimořádná porada  ředitelů MŠ s odborem školství  na MČ Praha 3 k zajištění provozu v mateřských školách na Praze 3.

V této chvíli není rozhodnuto zřizovatelem o přerušení provozu, přesto je provoz omezen.

Od zítra, středy 18. 3., je provoz mateřské školy určen jen  dětem těch rodičů, kteří zajišťují infrastruktury státu podle zákona č. 240/2000 o krizovém řízení a nemají možnost pečovat o své dítě předškolního věku jiným způsobem, než zajištěním péče o něj v mateřské škole. Jsou to zaměstnanci  integrovaného  záchranného  systému (policie, hasiči, jednotky požární ochrany, zdravotnická záchranná služba, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory). Dále nouzové služby (havarijní a pohotovostní služby)dále  energetika, zdravotnictví, doprava.

Nadále platí příchod do MŠ od 7 do 8:20 hodin a  dítěti bude bezkontaktně změřena teplota. Berte ohled na personál MŠ, stále nejsme vybaveni ochrannými pomůckami, kterých je nedostatek v celé ČR. 

Děkujeme, že používáte při vstupu do prostor MŠ roušku nebo aspoň šátek přes ústa, vše je lepší, než nic. Tím chráníte své zdraví i zdraví ostatních!

Držme se nařízení vlády, maximálně omezit pohyb všech a pobývat v bezpečí domova. Odborníci tvrdí, že jen tak lze epidemii zvládnout.

Děkujeme za podporu, spolupráci a lidský přístup. Jde opravdu o zdraví nás všech. V případě dotazů se na mne neváhejte s důverou obrátit. tel: 776362946, haklova@skolaseiferta.czPřidal(a): Lucie Haklová, 17.03.2020
DOD v ZŠ 18. 3. 2020

Vzhledem k mimořádnému opatření a uzavření školy rušíme 18. 3. 2020 Den otevřených dveří a odpolední dílničky pro předškoláky.

Zároveň odvoláváme všechny odpolední kroužky pořádané školou. Placené kroužky budou nahrazeny v náhradních termínech po ukončení mimořádného opatření.

Děkujeme za pochopení


Přidal(a): Lucie Haklová, 12.03.2020
Zrušení dílničky pro předškoláky

Vzhledem k nastalé situaci rušíme dílničku pro předškoláky dne 11. 3.2020. a 18. 3. 2020

Děkujeme za pochopení 

Vedení školy 

Přidal(a): Lucie Haklová, 10.03.2020
Provoz MŠ

Provoz mateřské školy zůstává zatím nepřerušen, doporučujeme rodičům, aby zvážili nutnost docházky dětí do MŠ vzhledem k současné situaci. 

Děkujeme za pochopení

Vedení školy 

Přidal(a): Lucie Haklová, 10.03.2020
Uzavření ZŠ

Bezpečnostní rada státu vyhlásila uzavření základních škol, středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol. Mateřských škol se uzavření v tuto chvíli netýká. Celou situaci sledujeme a budeme vás informovat zde na webových stránkách. Prosíme o zvýšené sledování informací zde na webu.

 Děkujeme za pochopení 

Vedení školy 

Přidal(a): Lucie Haklová, 10.03.2020
Nemocnost dětí

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás upozpornili, že v naší MŠ se vyskytla infekční angína. Prosíme sledujte zdravotní stav svých dětí. 

Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí, vši apod. jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola dítě v takovémto stavu nepřijme k denní docházce do doby, doud nebude dítě zdravé. 

Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!

Děkujeme

Přidal(a): Lucie Haklová, 30.01.2020
Dny otevřených dveří v ZŠ

Dny otevřených dveří na naší škole budou ve dnech 18. 3. a 1. 4. 2020 od 9 - 12 hodin.

Je možné se podívat do výuky 1. třídy a do přípravné třídy.

Organizované prohlídky budovy školy pro případné zájemce z řad rodičů  budou probíhat v každou celou hodinu, sraz u vrátnice.

Těšíme se na Vás !

vedení školy


Přidal(a): Lucie Haklová, 14.01.2020
Zápis do 1. třídy a přípravné třídy

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 bude v termínu 14. 4. a 15 .4. 2020 (úterý a středa), v 1. patře naší základní školy, od 14 - 18 hodin.

S sebou : rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, dobrou náladu.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ZŠ :

1.) Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 v příslušném školském obvodu základní školy.

2.) Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu.

3.) Dítě s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3 do naplnění kapacity školy.

I pro školní rok 2020/2021 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Kdo má zájem o místo v přípravné třídě, prosíme donést již k zápisu vyjádření PPP, nebo SPC o odkladu školní docházky dítěte, nebo doporučení ŠPZ (+ doporučení dětského lékaře - pediatra dítěte).

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do PT vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravná třída bude otevřena při minimálním počtu zájemců 10 (maximální počet ve třídě je 15 dětí). 

V souladu s §47 odst. 2 školského zákona o zařazování do PT základní školy rozhoduje ředitel školy  na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce + doporučení pediatra.

Kritéria pro přijetí do PT :

1.) Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

2.) Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

3.) Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

4.) Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.Přidal(a): Lucie Haklová, 14.01.2020
Dny otevřených dveří v MŠ

Dny otevřených dveří na naší škole budou ve dnech 15. 4. 2020 a 22. 4. 2020  od 9:00 do 12:00 a od 14:30 do 17:00

V těchto dnech a časech bude možné nahlédnout do jednotlivých tříd a prohlédnout si prostor MŠ.

Přidal(a): Lucie Haklová, 14.01.2020
Změny učitelů ve třídách

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s několika personálními změnami v naší MŠ. 

Na mateřskou dovolenou nám odešla paní učitelka Aneta Vlková ze zelení třídy, a odešla z naší MŠ i paní učitelka Karolína Antošová. 

Do zelené třídy tak přichází paní učitelka Božena Voldřichová a nová posila paní učitelka Michaela Němcová. 

Doufáme, že děti budou spokojené :) 

a Vám rodičům děkujeme za pochopení

Přidal(a): Lucie Haklová, 06.01.2020
Projekt


Přidal(a): Lucie Haklová, 16.12.2019
Vánoční prázdniny

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin. Pro letošní rok budou probíhat prázdniny v termínu od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

V těchto dnech bude MŠ zcela uzavřena. 

Děkujeme za pochopení 

Vedení školy

Přidal(a): Lucie Haklová, 11.11.2019
Znovu ve školce

Vítáme všechny děti i rodiče v novém školním roce. Prosíme sledujte nástěnky jednotlivých tříd, paní učitelky Vás tam budou informovat o nastávajících akcích. V sekci "Ze života školky" najdete informace týkající se připravovaných akcí pro celou MŠ. 

Těšíme se na další společnou spolupráci. 

Přidal(a): Lucie Haklová, 12.09.2019
Důležité informace pro školní rok 2019/2020


Způsob omlouvání nepřítomnosti dítěte:

Od 4.9.2017 lze nepřítomnost dítěte omlouvat do 8:00 (v první den nepřítomnosti) pouze písemně:

1) Elektronicky na emailovou adresu: ms.j.seiferta@seznam.cz.

2) SMS zprávou na 770 179 646.

3) Do omluvných listů v jednotlivých třídách.

Telefonické omluvy nebudou akceptovány!

Dítě je do MŠ přijato pouze za podmínky, že je zdravé.

 V případě že má dítě trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelenou rýmu, červené spojivky očí, vši apod. jedná se o příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola dítě v takovémto stavu nepřijme k denní docházce do doby, doud nebude dítě zdravé. 

K této změně dochází z důvodů jasné prokazatelnosti omluvených dnů dítěte a předcházení tak nepříjemností s vyúčtováním stravného za jednotlivá období.


 Oddělení MŠ:


1. Oddělení  Modrá třída (2,5 - 3 roky)


            Učitelky:Bc. Veronika Adamcová a Jana Kazmarová


2. Oddělení Zelená třída (3 - 4 roky)


           Učitelky: Mgr. Michaela Němcová a Bc. Božena Voldřichová                             


3. Oddělení Oranžová třída (Předškoláci)


              Učitelky: Petra Zbrojová a Iveta Makajová


 4. Oddělení Žlutá třída (4 - 5 let)


            Učitelky:Tamara Machová
            Asistentka pedagoga: Silvie Plevová Dis.


  Scházení a rozcházení dětí:


Od 7:00 do 8:00 se děti schází v zelené třídě v 1. patře. 

V 8:00 se rozejdou do svých tříd.

Od 17:00 si děti vyzvedávejte v oranžové třídě.

Zvoňte, prosím, na oddělení, do kterých Vaše dítě patří (bude zveřejněno na nástěnkách v jednotlivých podlaží).


Děti se předávají a vyzvedávají ve třídách! Dítě musí být vždy předáno do rukou učitelky!


Příchod do MŠ do 8:20, v 8:30 musí být děti ve třídách.

V 8:30 se MŠ uzamyká a děti přecházejí na svačinku do jídelny. 

(Výjimkou jsou doložené návštěvy lékaře apod., které jsou předem domluvené)

Vyzvedávání dětí nejpozději v 17:20

V 17:30 se spouští  zabezpečovací systém.


Prosím, o důsledné dodržování výše uvedeného. V opačném případě se jedná o hrubé porušení školního řádu mateřské školy.


Platby


Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 850 Kč je splatná vždy k poslednímu dni v předcházejícím měsíci (Platby na následující měsíc prosím posílejte mezi 18. - 26. dnem v měsíci) na číslo účtu:167940344/0300. Variabilní symboly Vám sdělí třídní učitel. V případě, že nebude platba k poslednímu dni předcházejícího měsíce na našem účtě, jedná se o porušení školního řádu mateřské školy.


Pro školní rok 2019/2020 bude platit stejný variabilní symbol pro školní stravování i pro úplatu za předškolní vzdělávání!!


Úhrada stravného bankovním převodem na číslo účtu školní jídelny: 556041/0300. Variabilní symboly budou nově přijatým dětem přiděleny v prvním školním týdnu, stávající děti používají již přidělený variabilní symbol. Výše stravné za den: 36 Kč do 6 let, 37 Kč nad 6 let. V průměru se jedná o 21 dnů za měsíc. Stravné je splatné k poslednímu dni v předcházejícím měsíci. Výjimkou je září, kde je splatnost stravného neprodleně po obdržení variabilního symbolu.

 

Děkujeme a těším se na Vaši spolupráci.


 Vedení školy


Přidal(a): Lucie Haklová, 02.11.2018
1
FOTOGALERIE