ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

AKTUALITY

Výsledky zápisu do Mateřské školy pro školní rok 2023/2024
Obrázek ke článku - Výsledky zápisu do Mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Dobrý den,

výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024 jsou zde.

Přidal(a): Martin Kocman, 26.05.2023
Zápisy pro děti z Ukrajiny - do Mateřské školy

Zápisy pro děti z Ukrajiny s vízem dočasné ochrany nebo strpění se budou konat ve speciálním termínu 1. června 2023, od 9 - 14 hodin v budově mateřské školy - zelená třída. Není nutné si rezervovat čas.

Co s sebou k zápisu:
 -vízový doklad dítěte
- vízový doklad zákonného zástupce/doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
- doklad o nahlášení změny pobytu na OAMP (odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra)
Do mateřské školy navíc potřebujete:
- potvrzení od lékaře o splnění povinného očkování dítěte dle české legislativy  (neplatí pro děti v posledním povinném roce předškolní docházky)
Jak bude zápis probíhat?
Přihláška
Do mateřských škol probíhá zápis přes aplikaci Zápis do MŠ. V té vyplníte potřebné údaje přes on-line formulář a přihláška vám přijde ve formě PDF do emailu. Tu si vytiskněte a odneste potvrdit k lékaři. Zápisová aplikace bude otevřena pro generování přihlášek od 23. května 2023.
Pokud nemáte možnost vytištění přihlášky, mateřská škola vám ji v den zápisu vytiskne a vy ji vyplníte na místě. V den zápisu musíte mít s sebou lékařské potvrzení, které vám vydá lékař předem!!
V den zápisu se s přihláškou, s dítětem a s potřebnými doklady viz výše dostavte do vybrané mateřské školy

Bližší informace zde.


vedení školy
Přidal(a): Martin Kocman, 25.05.2023
Zápis na školní rok 2023/2024
Obrázek ke článku - Zápis na školní rok 2023/2024

Zápisy dětí do mateřské školy.


Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023/24 proběhnou v řádném termínu 3. a 4. května 2023 – pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy. 

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis  1.června 2023. Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české legislativy.

Žádost o přijetí do mateřské školy si vyplníte přes elektronický systém, vytisknete a donesete k lékaři pro potvrzení. Systém bude otevřený od 1. dubna.
Pokud rodiče nemají možnost přihlášku vyplnit on-line nebo vytisknout, mohou se dohodnout s mateřskou školou na osobním vyzvednutí.

Aplikaci “Zápisy do MŠ” naleznete na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/  nebo na stránkách MČ Prahy 3 pod tímto logem:

Vše co budete k zápisu potřebovat se dozvíte ve výše uvedené aplikaci. Pro úplnost uvádíme doplňující informace:

K zápisu si přineste:
– vyplněnou žádost, včetně potvrzení od lékaře 
– kopii rodného listu dítěte
– doklad totožnosti zákonného zástupce, který žádost podává
– doklad o trvalém bydlišti

Žádost mohou zákonní zástupci doručit v den zápisu následujícími způsoby:
– osobním podáním dokumentů v mateřské škole – preferujeme (po vygenerování žádosti doporučujeme zarezervovat si termín v  rezervačním systému nebo se objednat telefonicky)
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat prostý e-mail)
– do datové schránky školy ZŠ a MŠ J.Seiferta (pouze z datové schránky zákonného zástupce)

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněny registrační čísla spolu s informací o přijetí na webových stránkách školy a ve vitríně u vchodu do budovy.

Děti budou přijímány podle zveřejněných kritérií.

Kritéria pro přijímání:

  • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34 školského zákona (v posledním roce před zahájením školní docházky, dítě, které dosáhne k 31.8.2023 pěti let) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3

  • dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2023 dovrší věku 4 let, seřazené podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu

  • dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2023 dovrší věku 3 let, seřazené podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu

  • v případě volného místa (povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských zařízení) lze přijmout dvouleté dítě, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2023, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3

Přidal(a): Martin Kocman, 11.04.2023
Velikonoční prázdniny a státní svátky
Obrázek ke článku - Velikonoční prázdniny a státní svátky


Vážení rodiče, 

dne 7.4.2023 (pátek) je státní svátek, dne 10.4.2023 je Velikonoční pondělí.

V těchto dnech je naše MŠ uzavřena!

Těšíme se na Vás opět 11.4.2023 (úterý). 

Přejeme všem krásné svátky velikonoční.

Tým MŠ. 


Přidal(a): Jana Kazmarová, 02.04.2023
Letní provoz MŠ.

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o letním provozu naší MŠ. Z organizačních a provozních důvodu bude provoz v období od 31.07. - 04.08.2023. Letní omezený provoz bude pouze pro přihlášené děti! Prosím, nahlaste se na třídě u paní učitelky do 30.03.2023. Pozdější přihlášení nebude možné. Děkujeme za pochopení.

Přidal(a): Jana Kazmarová, 27.03.2023
Informace pro předškoláky MŠ - zápis 2023/24 do ZŠ
Obrázek ke článku - Informace pro předškoláky MŠ - zápis 2023/24 do ZŠ

Informace a dokumenty k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/24 naleznete ZDE.

Přidal(a): Martin Kocman, 11.02.2023
Den otevřených dveří
Obrázek ke článku - Den otevřených dveří

Vážení rodiče,

den otevřených dveří se uskuteční ve středu 12.04.2023 od 14.30 - 16.30h.

Sraz vždy ve 14.30h, 15.30h, 16.30h u vchodu do mateřské školy, bude následovat prohlídka budovy školy, náhled do tříd,  zodpovíme případné Vaše dotazy.

Pokud Vám termín nevyhovuje, kontaktujte nás, lze domluvit náhradní termín.

Těšíme se na Vás,

vedení školy


Přidal(a): Jana Kazmarová, 06.02.2023
Navýšení ceny stravného.
Obrázek ke článku - Navýšení ceny stravného.

Vážení rodiče,

vzhledem k navýšení cen potravin a energii, jsme nuceni od 01.03.2023 navýšit cenu stravného na 50,- Kč na dítě za den. 

Děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ a MŠ.

Přidal(a): Jana Kazmarová, 06.02.2023
Balíček okamžité pomoci Pražanům
Obrázek ke článku - Balíček okamžité pomoci Pražanům
Vážení rodiče,
z důvodu zvyšování finanční náročnosti pro Vás připravil Magistrát hl. m. Prahy opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2022/23.

Bližší informace ZDE.

vedení školy
Přidal(a): , 30.09.2022
Prezentace MŠ

Vážení rodiče, 

dovolte, abychom Vás pozvali, místo dne otevřených dveří, na pětiminutovou prohlídku naší MŠ online. 

PREZENTACE JE KE STAŽENÍ ZDE.

Přidal(a): Martin Kocman, 29.04.2020
Důležité informace pro školní rok 2022/2023


Způsob omlouvání nepřítomnosti dítěte:

Od 1.9.2022 lze nepřítomnost dítěte omlouvat do 8:00 (v první den nepřítomnosti) pouze písemně:

přes mobilní aplikaci Naše MŠ


V případě nustnosti nahlásit pozdní příchod využijte prosím následujícíc telefonní čísla 

                            žlutá a oranžová třída 770 179 646

                            zelená a modrá a červená třída 778 973 184


Telefonické omluvy nebudou akceptovány!


Dítě je do MŠ přijato pouze za podmínky, že je zdravé.

 V případě že má dítě trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelenou rýmu, červené spojivky očí, vši apod. jedná se o příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola dítě v takovémto stavu nepřijme k denní docházce do doby, doud nebude dítě zdravé. 

K této změně dochází z důvodů jasné prokazatelnosti omluvených dnů dítěte a předcházení tak nepříjemností s vyúčtováním stravného za jednotlivá období.


 Oddělení MŠ:


1. Modrá třída 

          

            Učitelky: Nataliia Hetsko a Mgr. Kostiuk Larysa


2. Zelená třída


              Učitelky: Veselá Marcela  a   Tetiana Vaidulych         


3. Oranžová třída 

              Učitelky: Mgr. Gáalová Miriam a Makajová Iveta


 4. Žlutá třída 
      
                Učitelky: Kazmarová Jana a Anna Jagriková


    
            Scházení a rozcházení dětí:


Od 7:00 do 8:00 se děti schází v zelené třídě v 1. patře. 

V 8:00 se rozejdou do svých tříd.

Od 16:30 si děti vyzvedávejte v oranžové třídě.

Zvoňte, prosím, na oddělení, do kterých Vaše dítě patří (bude zveřejněno na nástěnkách v jednotlivých podlaží).


Děti se předávají a vyzvedávají ve třídách! Dítě musí být vždy předáno do rukou učitelky!


Příchod do MŠ do 8:20, v 8:30 musí být děti ve třídách.

V 8:30 se MŠ uzamyká a děti přecházejí na svačinku do jídelny. 

(Výjimkou jsou doložené návštěvy lékaře apod., které jsou předem domluvené)

Vyzvedávání dětí nejpozději v 17:20

V 17:30 se spouští  zabezpečovací systém.


Prosíme, o důsledné dodržování výše uvedeného. V opačném případě se jedná o hrubé porušení školního řádu mateřské školy.


Platby


Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 1100 Kč je splatná vždy k poslednímu dni v předcházejícím měsíci (Platby na následující měsíc prosím posílejte mezi 18. - 26. dnem v měsíci) na číslo účtu:167940344/0300. Variabilní symboly Vám sdělí třídní učitel. V případě, že nebude platba k poslednímu dni předcházejícího měsíce na našem účtě, jedná se o porušení školního řádu mateřské školy.


Pro školní rok 2022/2023 bude platit stejný variabilní symbol pro školní stravování i pro úplatu za předškolní vzdělávání!!


Úhrada stravného bankovním převodem na číslo účtu školní jídelny: 556041/0300. Variabilní symboly budou nově přijatým dětem přiděleny v prvním školním týdnu, stávající děti používají již přidělený variabilní symbol. Výše stravné za den: 50 Kč do 6 let, 51 Kč nad 6 let. V průměru se jedná o 21 dnů za měsíc. Stravné je splatné k poslednímu dni v předcházejícím měsíci. Výjimkou je září, kde je splatnost stravného neprodleně po obdržení variabilního symbolu.

 

Děkujeme a těším se na Vaši spolupráci.


 Vedení školy


Přidal(a): , 02.11.2018
1
FOTOGALERIE