dite
dite
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS
AKTUALITY
Veselé Vánoce

Klidné prožití vánočních svátku, klid, pohodu a mnoho úspěchů v novém roce přeje celý kolektiv MŠ.


Provoz MŠ bude znovu spuštěn ve čtvrtek 3. 1. 2019.

Přidal(a): Lucie Haklová, 21.12.2018
Divadlo Semafor

V úterý 18. 12. 2018 pojedeme s dětmi na vánoční představení "Putování s anděly". Vzhledem k tomu, že představení začíná již v 9:00, prosíme všechny rodiče ze zelené, žluté a oranžové třídy, aby přivedli své děti v tento den do 7:50.  Pozdější příchod není možný. 

Děkujeme za pochopení

Přidal(a): Lucie Haklová, 11.12.2018
Vánoční provoz MŠ

Na základě usnesení rady městké části Prahy 3. číslo  738 informujeme rodiče o přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdniin. Termín vánočních prázdnin je od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019. Nástup do MŠ je ve čtvrtek 3. 1. 2018

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

Přidal(a): Lucie Haklová, 11.12.2018
Uklízečka na poloviční úvazek

Přijmeme uklízečku na poloviční úvazek. Pracovní doba od 10:00 do cca 14:30. Více info na tel.: 777 362 946

Vedení školy

Přidal(a): , 19.02.2018
Důležité informace pro školní rok 2018/2019


Způsob omlouvání nepřítomnosti dítěte:

Od 4.9.2017 lze nepřítomnost dítěte omlouvat do 8:00 (v první den nepřítomnosti) pouze písemně:

1) Elektronicky na emailovou adresu: ms.j.seiferta@seznam.cz.

2) SMS zprávou na 770 179 646.

3) Do omluvných listů v jednotlivých třídách.

Telefonické omluvy nebudou akceptovány!


K této změně dochází z důvodů jasné prokazatelnosti omluvených dnů dítěte a předcházení tak nepříjemností s vyúčtováním stravného za jednotlivá období.


 Oddělení MŠ:


1. Oddělení  Modrá třída (2,5 - 3 roky)


            Učitelky: Bc. Aneta Vlková a Karolína Antošová Dis.


2. Oddělení Zelená třída (předškoláci)


            Učitelky: Mgr. Lucie Haklová a Iveta Makajová                              


3. Oddělení Oranžová třída (3 - 4 roky)


              Učitelky: Bc. Paula Petríková a Petra Zbrojová


 4. Oddělení Žlutá třída (4 - 5 let)


            Učitelky: Bc. Veronika Adamcová a Michaela Baudyšová
            Asistentka pedagoga: Dana Plisková 


 
Seznamy dětí budou vyvěšeny na informativních nástěnkách v jednotlivých podlaží.


 Scházení a rozcházení dětí:


Od 7:00 do 8:00 se děti schází v zelené třídě v 1. patře. 

V 8:00 se rozejdou do svých tříd.

Od 17:00 si děti vyzvedávejte v oranžové třídě.

Zvoňte, prosím, na oddělení, do kterých Vaše dítě patří (bude zveřejněno na nástěnkách v jednotlivých podlaží).


Děti se předávají a vyzvedávají ve třídách! 


Příchod do MŠ do 8:20, v 8:30 musí být děti ve třídách.

V 8:30 se MŠ uzamyká a děti přecházejí na svačinku do jídelny. 

(Výjimkou jsou doložené návštěvy lékaře apod.)

Vyzvedávání dětí nejpozději v 17:20

V 17:30 se spouští  zabezpečovací systém.


Prosím, o důsledné dodržování výše uvedeného. V opačném případě se jedná o hrubé porušení školního řádu mateřské školy.


Platby


Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 850 Kč je splatná vždy k 10. dni v daném měsíci na číslo účtu:167940344/0300. Variabilní symboly naleznete na informativní nástěnkách. 


Pro školní rok 2018/2019 bude platit stejný variabilní symbol pro školní stravování i pro úplatu za předškolní vzdělávání!!


Úhrada stravného bankovním převodem na číslo účtu školní jídelny: 556041/0300. Variabilní symboly budou nově přijatým dětem přiděleny v prvním školním týdnu, stávající děti používají již přidělený variabilní symbol. Výše stravné za den: 36 Kč do 6 let, 37 Kč nad 6 let. V průměru se jedná o 21 dnů za měsíc. Stravné je splatné k poslednímu dni v předcházejícím měsíci. Výjimkou je září, kde je splatnost stravného neprodleně po obdržení variabilního symbolu.

 

Děkujeme a těším se na Vaši spolupráci.


 Vedení školy


Přidal(a): Lucie Haklová, 02.11.2018
1
FOTOGALERIE