dite
dite
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS
AKTUALITY
Co nás čeká v lednu?


Leden 


V lednu se budeme zabývat výchovou ke zdravému životnímu stylu 

Jak dodržujeme pitný režim a hygienu? Jak si správně umýt ruce?

Jaký je význam sportu? Posilujeme tělesnou zdatnost. 

Odpovědnost za své zdraví a prevence sociálně patologických jevů.


Úterý 8 - 10/1 Soutěž o nejzajímavější stavbu z lega


Pátek    18/1 Světový den sněhuláka


Čtvrtek 24/1 Mezinárodní den komplimentů


Středa  30/1 Mezinárodní den puzzle


Čtvrtek 31/1 Diskotéka 


Pátek     1/2 Pololetní prázdniny

Přidal(a): Zdena Stuchlá, 03.01.2019
Kroužky školní družiny

Pobyt v solné jeskyni pro 2. A

 • v pondělí od 12.30 do 14.00 hodin s paní vychovatelkou Z. Stuchlou  


Pohybové hry pro žáky 1. A

 • úterý od 14.00 do 15.00 hodin s paní vychovatelkou Janou Hruškovou

 • kroužek bude na hřišti nebo v tělocvičně

 • nezapomeňte si vzít cvičební úbor

Hra na flétnu pro 2. A

 • úterý od 15.30 do 16.00 hodin s paní vychovatelkou Zdenkou Stuchlou 


Pohybové hry pro 3.A a 4. A

 • ve středu od 14.00 do 15.00 hodin s paní vychovatelkou Lucií Šarounovou

 • kroužek bude na hřišti nebo v tělocvičně

 • nezapomeňte si vzít cvičební úbor

Pohybové hry pro 2. A

 • ve středu od 14.00 do 15.00 hodin s paní vychovatelkou Zdenkou Stuchlou  

 • kroužek bude v Riegrových Sadech nebo v tělocvičně

 • nezapomeňte si vzít cvičební úbor

Přidal(a): Zdena Stuchlá, 13.09.2018
Školní družina v roce 2018 - 2019

Ve družině máme 3.oddělení

1. oddělení  u pí. vychovatelky Jany Hruškové jsou dívky z 1. A a žáci ze 3. A


2. oddělení  u pí. vychovatelky Lucie Šarounové jsou chlapci z 1. A a žáci 4. A


3. oddělení  u pí. vychovatelky Zdenky Stuchlé jsou žáci ze 2. A a žáci spec.tříd


Poplatek za družinu na školní rok 2018 - 2019 činí 200 Kč za měsíc.


Poplatek uhraďte na účet číslo 2000797389/0800 u České spořitelny 

variabilní symbol: určí vychovatelka, žáci ho mají v žák. knížce. Doklad o zaplacení uschovejte.

Platbu lze provést - celoročně (2000 Kč) nebo pololetně (v září 1000 Kč a v únoru 1000 Kč). 

V případě neplacení poplatku ŠD nebo soustavné hrubé nekázně může být žák ze ŠD vyloučen. 


Provoz družiny začíná v 6.30 hodin a končí v 17.30 hodin.

Telefonní číslo školní družiny 604 255 839

Přidal(a): Zdena Stuchlá, 13.09.2018
Vyzvedávání dětí ze školní družiny


Do ranní družiny mohou děti přijít od 6:30 do 7:30 hodin vchodem z Krásovy ulice

Odpolední ŠD začíná od konce vyučování. Provoz družiny končí do 17:30 hodin


Vyzvedávání dětí:

- od konce vyučování do 17:30 hodin vchodem z Krásovy ulice. Zazvoňte na určené oddělení.

Od 14.00 do 15.00 hodin jsou koužky nebo jsme na vycházce, v tomto čase své děti nevyzvedávejte.


V případě výjimečného odchodu ze ŠD je nutno, aby žák přinesl lístek se jménem, datem a přesným časem odchodu, zápisem, zda půjde ze ŠD sám a podpis rodiče. 
S ohledem na bezpečnost dětí, nemůžeme děti z družiny uvolňovat na základě telefonického hovoru nebo SMS zprávy. 

Své děti můžete vyzvedávat každý den od konce vyučování do 17.30 hodin vchodem z Krásovy ulice. 

Své děti nevyzvedávejte v době:
 - když jsou děti na obědě
 - když je vaše dítě na zájmovém kroužku
-  když jsme na vycházce, tj. od 14.00 do 15.00 hodin.


Děkujeme za pochopení. Zdenka Stuchlá

Přidal(a): Martin Kocman, 23.01.2018
Mimodružinové akce

Připomínáme všem dětem ze školní družiny, že pokud budou chtít jít na nějakou akci v naší škole, ale není to akce družiny (například na diskotéku), musí mít lístek, kde bude zapsáno, v kolik hodin odejdou z družiny. 


Po akci (diskotéce) se děti do družiny nevrací.

Děkuji za pochopení, Zdenka Stuchlá

Přidal(a): Martin Kocman, 23.01.2018
1
FOTOGALERIE