ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

AKTUALITY

Výše úplaty za ŠD od září 2022

Výše úplaty za ŠD od září 2022 naleznete v dokumentu zde.

Přidal(a): Martin Kocman, 03.06.2022
Člověk a příroda

Plán na říjen

- rozmanitost živé a neživé přírody,

- proměny přírody, roční období, ochrana přírody a ekologie (třídění odpadu)

- podzimní radovánky, sportovní soutěže na hřišti

- výroba draků, soutěž o nejhezčího draka


- zábavné akce družiny:

 1/ 10 Mezinárodní den hudby

 4/10  Mezinárodní den zvířat, den domácích mazlíčků

 5/ 10 Světový den učitelů a Mezinárodní den úsměvu

30/ 9 - 6/10 Světový týden architektury

16/10 Světový den výživy 

20/ 10 Mezinárodní den kuchařů

20/10 Den stromů 

Halloween nebo dušičky? - lidové zvyky našeho národa a ostatních států

Ďáblovy schody - soutěž v běhu do schodů

Přidal(a): Zdena Stuchlá, 26.09.2022
školní rok 2022/23

Provoz školní družiny 

- začíná v 6. 30 hodin, v 7. 45 hodin odvede vychovatelka žáky do třídy.

- končí v 17. 30 hodin


Kdy chodíme na obědy do školní jídelny

1. oddělení - žáci PT, 2. A

- v pondělí a v úterý 12. 40 - 13. 20 hodin

- od středy do pátku od 11. 45 - 13. 20 hodin


2. oddělení - žáci 1. A 

- od pondělí a do pátku od 11. 45 - 13. 20 hodin


3. oddělení - žáci 2. A, 3. A

- od pondělí do čtvrtka od 12. 40 - 13. 20 hodin

- v pátek od 12. 15 - 13. 45 hodin


Poplatek za školní družinu je 250 Kč měsíčně. Poplatek lze platit pololetně nebo celoročně na účet školy 2000797389/0800 u České spořitelny. Variabilní symbol vám dá vychovatelka a pro sourozence je stejný. 

Své děti z družiny vyzvedávejte vchodem z Krásovy ulice.

Přidal(a): Zdena Stuchlá, 28.08.2022
Vyzvedávání dětí z družiny
Obrázek ke článku - Vyzvedávání dětí z družiny

Do ranní družiny mohou děti přijít od 6:30 do 7:30 hodin vchodem z Krásovy ulice

Odpolední ŠD začíná od konce vyučování. Provoz družiny končí do 17:30 hodin


Vyzvedávání dětí:

- od konce vyučování do 17:30 hodin vchodem z Krásovy ulice. Zazvoňte na určené oddělení.

Od 14.00 do 15.00 hodin jsou koužky nebo jsme na vycházce, v tomto čase své děti nevyzvedávejte.


V případě výjimečného odchodu ze ŠD je nutno, aby žák přinesl lístek se jménem, datem a přesným časem odchodu, zápisem, zda půjde ze ŠD sám a podpis rodiče. 
S ohledem na bezpečnost dětí, nemůžeme děti z družiny uvolňovat na základě telefonického hovoru nebo SMS zprávy. 

Své děti můžete vyzvedávat každý den od konce vyučování do 17.30 hodin vchodem z Krásovy ulice. 

Své děti nevyzvedávejte v době:
 - když jsou děti na obědě
 - když je vaše dítě na zájmovém kroužku
-  když jsme na vycházce, tj. od 14.00 do 15.00 hodin.

Děkujeme za pochopení. Zdenka Stuchlá

Přidal(a): Zdena Stuchlá, 17.10.2020
1
FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 10
Uvodní obrázek na školní galerii 3
Uvodní obrázek na školní galerii 18
Uvodní obrázek na školní galerii 19
Uvodní obrázek na školní galerii 28